Pobierz listę właściwości z listy obiektów

88

Obecnie używam foreachpętli do zwracania listy objectwłaściwości.

 class X
 {
   List<X> Z = GetXlist();
   List<String> r = new List<String>();

   foreach (var z in Z)
   {
     r.Add(z.A);
   }

   return r;
}

Czy jest sposób, żebym mógł to skrócić, aby nie musieć pisać foreachpętli?

user1615362
źródło
Nie piszesz pętli for. Jest różnica, o której powinieneś wiedzieć programmers.stackexchange.com/questions/178218/ ...
Darren Young

Odpowiedzi:

166

LINQ jest odpowiedzią. Możesz go użyć do „projektu” z kolekcji obiektów do innej kolekcji - w tym przypadku do zbioru wartości właściwości obiektu.

List<string> properties = objectList.Select(o => o.StringProperty).ToList();
Honza Brestan
źródło
12

Możesz użyć LINQ:

List<X> Z = GetXlist();

List<String> r = Z.Select(z => z.A).ToList();

return r;

Lub tylko,

return GetXlist().Select(z => z.A).ToList();

Dowiedz się więcej o LINQ . To jest całkiem przydatne.

rae1
źródło
0
List<string> properties = objectList.Select(o => o.StringProperty).ToList();

Możesz również zrobić to OverLoadingmetodą prywatną i użyć tego w zapytaniu LINQ.

Anshuman
źródło
4
To nie daje wartości ustalonej odpowiedzi
Ivan Kaloyanov