Wstaw na pierwszej pozycji listy w Pythonie [zamknięte]

131

Jak mogę wstawić element na pierwszym indeksie listy? Jeśli używam list.insert (0, elem), czy elem modyfikuje zawartość pierwszego indeksu? Czy też muszę utworzyć nową listę z pierwszym elementem, a następnie skopiować starą listę do nowej?

Fr0z3n7
źródło

Odpowiedzi:

246

Zastosowanie insert:

In [1]: ls = [1,2,3]

In [2]: ls.insert(0, "new")

In [3]: ls
Out[3]: ['new', 1, 2, 3]
michel-slm
źródło
28

Z dokumentacji:

list.insert (i, x)
Wstawia element na podanej pozycji. Pierwszym argumentem jest indeks elementu, przed którym należy wstawić, więc a.insert(0, x)wstawia go na początku listy i a.insert(len(a),x)jest równoważny za.append(x)

http://docs.python.org/2/tutorial/datastructures.html#more-on-lists

Anov
źródło