Operator Scala @

Odpowiedzi:

180

Umożliwia powiązanie dopasowanego wzorca ze zmienną. Weźmy na przykład pod uwagę następujące kwestie:

val o: Option[Int] = Some(2)

Możesz łatwo wyodrębnić zawartość:

o match {
  case Some(x) => println(x)
  case None =>
}

Ale co, jeśli nie chciał się zawartość z Some, ale sam opcję? Można to osiągnąć dzięki temu:

o match {
  case x @ Some(_) => println(x)
  case None =>
}

Zwróć uwagę, że @można go użyć na dowolnym poziomie, a nie tylko na najwyższym poziomie dopasowania.

Daniel C. Sobral
źródło
5
Gdzie w dokumentacji znajdę tę odpowiedź? Mam przeczucie, że są tam też zakopane inne dobre rzeczy. :)
Jim Barrows
1
@Jim Scala Referencje, 8.1.1 8.12, chociaż nie wiem, skąd pochodzi „jak zwykle” - a 8.12 mówi tylko o wzorcu wyrażenia regularnego ( _*). Ale może zostało to wyjaśnione w nowszej wersji specyfikacji.
Daniel C. Sobral
16
Dodam, że pewnie byś nie używał @z Some(_), a raczej gdybyś chciał dopasować zawartość po zawartości Some, ale nadal odnosisz się do samego Some np case x @ Some(7) => println(x). Jak interpretuję, jest case x @ Some(_)to po prostu bardziej szczegółowa wersja case x: Some.
Theo
2
Jest to również omówione w sekcji „Zmienne wiązanie” w sekcji 15.2 „Programowanie w Scali - wydanie 2” i ponownie użyte w sekcji 26.3 (rozdział dotyczący ekstraktorów).
Shaun the Sheep
@Theo case x: Somenie działa samodzielnie. Musisz użyć case x: Some[_], co jest nie mniej
rozwlekłe
74

@może służyć do wiązania nazwy z pomyślnie dopasowanym wzorcem lub wzorcem podrzędnym. Wzorce mogą być używane w dopasowywaniu wzorców, po lewej stronie <-do rozumienia i podczas destrukcji przypisań.

scala> val d@(c@Some(a), Some(b)) = (Some(1), Some(2))
d: (Some[Int], Some[Int]) = (Some(1),Some(2))
c: Some[Int] = Some(1)
a: Int = 1
b: Int = 2

scala> (Some(1), Some(2)) match { case d@(c@Some(a), Some(b)) => println(a, b, c, d) }
(1,2,Some(1),(Some(1),Some(2)))

scala> for (x@Some(y) <- Seq(None, Some(1))) println(x, y)
(Some(1),1)

scala> val List(x, xs @ _*) = List(1, 2, 3) 
x: Int = 1
xs: Seq[Int] = List(2, 3)
retronim
źródło
10

Kiedy dopasowanie do wzorca variable @ patternwiąże zmienną z wartością dopasowaną do wzorca, jeśli wzorzec pasuje. W tym przypadku oznacza to, że wartość xwill będzie Some(Nil)w tej klauzuli.

sepp2k
źródło
9

Umożliwia dopasowanie najwyższego poziomu wzoru. Przykład:

case x @ "three" => assert(x.equals("three"))
case x @ Some("three") => assert(x.get.equals("three")))
case x @ List("one", "two", "three") => for (element <- x) { println(element) }
Mitch Blevins
źródło
6
Nie tylko na najwyższym poziomie.
Daniel C. Sobral
2

Ustawia wartość xwzorca, który pasuje. W twoim przykładzie xbyłby zatem Some(Nil)(jak można określić na podstawie wywołania println )

oxbow_lakes
źródło
1
Cholerna niezdolność iPhone'ów do renderowania backticka!
oxbow_lakes