W Chart.js ustawić tytuł wykresu, nazwę osi x i osi y?

87

Czy Chart.js ( dokumentacja ) ma opcję dla zbiorów danych, aby ustawić nazwę (tytuł) wykresu (np. Temperatura w moim mieście), nazwę osi x (np. Dni) i nazwę osi y (np. Temperatura). Czy powinienem rozwiązać ten problem za pomocą CSS?

var lineChartData = {
  labels : ["January","February","March","April","May","June","July"],
  datasets : [
    {
      fillColor : "rgba(220,220,220,0.2)",
      strokeColor : "rgba(220,220,220,1)",
      pointColor : "rgba(220,220,220,1)",
      pointStrokeColor : "#fff",
      pointHighlightFill : "#fff",
      pointHighlightStroke : "rgba(220,220,220,1)",
      data : [data]
    }
  ]

}

Naprawdę dziękuję za pomoc.

DaniKR
źródło
Dla porównania - stackoverflow.com/a/38299304/1374554
Jaison

Odpowiedzi:

210

W Chart.js w wersji 2.0 można ustawić etykiety dla osi:

options = {
 scales: {
  yAxes: [{
   scaleLabel: {
    display: true,
    labelString: 'probability'
   }
  }]
 }   
}

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dotyczącej etykiet .

andyhasit
źródło
tak, sytax działa dobrze, nawet po przekonwertowaniu go na opcje biblioteki wykresów laravel. bardzo dziękuję, szukałem prawidłowego syntxu i go otrzymałem
Manojkiran.
10

Jeśli już ustawiłeś etykiety dla swojej osi, takie jak wspomniane @andyhasit i @Marcus, i chciałbyś to zmienić później, możesz spróbować tego:

chart.options.scales.yAxes[ 0 ].scaleLabel.labelString = "New Label";

Pełna konfiguracja w celach informacyjnych:

var chartConfig = {
  type: 'line',
  data: {
   datasets: [ {
    label: 'DefaultLabel',
    backgroundColor: '#ff0000',
    borderColor: '#ff0000',
    fill: false,
    data: [],
   } ]
  },
  options: {
   responsive: true,
   scales: {
    xAxes: [ {
     type: 'time',
     display: true,
     scaleLabel: {
      display: true,
      labelString: 'Date'
     },
     ticks: {
      major: {
       fontStyle: 'bold',
       fontColor: '#FF0000'
      }
     }
    } ],
    yAxes: [ {
     display: true,
     scaleLabel: {
      display: true,
      labelString: 'value'
     }
    } ]
   }
  }
 };
Sahil Gandhi
źródło
4

po prostu użyj tego:

<script>
 var ctx = document.getElementById("myChart").getContext('2d');
 var myChart = new Chart(ctx, {
  type: 'bar',
  data: {
   labels: ["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11",],
   datasets: [{
    label: 'YOUR LABEL',
    backgroundColor: [
     "#566573",
     "#99a3a4",
     "#dc7633",
     "#f5b041",
     "#f7dc6f",
     "#82e0aa",
     "#73c6b6",
     "#5dade2",
     "#a569bd",
     "#ec7063",
     "#a5754a"
    ],
    data: [12, 19, 3, 17, 28, 24, 7, 2,4,14,6],      
   },]
  },
  //HERE COMES THE AXIS Y LABEL
  options : {
   scales: {
    yAxes: [{
     scaleLabel: {
      display: true,
      labelString: 'probability'
     }
    }]
   }
  }
 });
</script>
no.name.added
źródło
Używam Chart_2.5.0.min.js, możesz go mieć tutaj: cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.5.0/Chart.min.js
no.name.added
0
     <Scatter
      data={data}
      // style={{ width: "50%", height: "50%" }}
      options={{
       scales: {
        yAxes: [
         {
          scaleLabel: {
           display: true,
           labelString: "Probability",
          },
         },
        ],
        xAxes: [
         {
          scaleLabel: {
           display: true,
           labelString: "Hours",
          },
         },
        ],
       },
      }}
     />
Fakabbir Amin
źródło