Jaka jest odpowiednik klasy „.well” w Bootstrap 4

129

W bootstrap-3 jest .wellklasa, która dodaje zaokrąglone obramowanie wokół elementu z szarym kolorem tła i odrobiną wypełnienia.

<div class="well">Basic Well</div>

Ale nie znalazłem żadnej .wellklasy w bootstrap-4. Czy istnieje odpowiednik tagu .wellw bootstrap-4?

Praca w
źródło
4
wellzostał całkowicie usunięty z nowego komponentu karty. v4-alpha.getbootstrap.com/migration
Clyde Lobo

Odpowiedzi:

212

Aktualizacja 2018 ...

cardzastąpił well.

Bootstrap 4

<div class="card card-body bg-light">
   Well
</div>

lub jako dwa DIV ...

<div class="card bg-light">
  <div class="card-body">
    ...
  </div>
</div>

(Uwaga: w Bootstrap 4 Alpha były one znane jako card-blockzamiast card-bodyi bg-fadedzamiast bg-light)

http://codeply.com/go/rW2d0qxx08

Zim
źródło
38

Wells są usuwane z Bootstrap w wersji 4 .

Możesz używać kart zamiast Wells.

Oto krótki przykład korzystania z nowej funkcji kart:

<div class="card card-inverse" style="background-color: #333; border-color: #333;">
 <div class="card-block">
  <h3 class="card-title">Card Title</h3>
  <p class="card-text">This text will be written on a grey background inside a Card.</p>
  <a href="#" class="btn btn-primary">This is a Button</a>
 </div>
</div>
Emre Bolat
źródło
16

To zadziałało najlepiej dla mnie:

<div class="card bg-light p-3">
 <p class="mb-0">Some text here</p>
</div>
Raef Akehurst
źródło
4

Żadna z odpowiedzi nie wydawała się dobrze współpracować z przyciskami. Bootstrap w wersji 4.1.1

<div class="card bg-light">
  <div class="card-body">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">
      Save
    </button>
    <a href="/" class="btn btn-secondary">
      Cancel
    </a>
  </div>
</div>
But
źródło
1
To prawda! Mogę potwierdzić, że potrzebujesz osobnej klasy card-body dołączonej do własnego elementu div, aby przyciski wyglądały normalnie!
skiabox
2

Jasne, oficjalna wersja mówi, że karty są nowymi zamiennikami studni Bootstrap. Ale karty są teraz dość szerokimi komponentami Bootstrap. Mówiąc prosto, możesz również użyć Bootstrap Jumbotron .

sachin arora
źródło
0

Dobrze robię swoje zajęcia dla alarmu klasowego, dla mnie wygląda na to, że robi się ładnie, ale czasami potrzebne są pewne poprawki, aby ustawić szerokość 100%

<div class="alert alert-light" style="width:100%;">
 <strong>Heads up!</strong> This <a href="#" class="alert-link">alert needs your attention</a>, but it's not super important.
</div>
krekto
źródło
0

Karta wydaje się być „wyrzucona” LOL, znalazłem „dobrze” nie działa z bootstrapem 4.3.1 i jQuery v3.4.1, po prostu działa dobrze z bootstrapem 4.3.1 i jQuery v3.3.1 . Mam nadzieję, że to pomoże.

Warkot
źródło