NullInjectorError: Brak dostawcy dla AngularFirestore

129

Uczę się Angulara szukając pomocy w naprawieniu błędu: podążam za tym linkiem: https://github.com/angular/angularfire2/blob/master/docs/install-and-setup.md aby stworzyć kątowy mały app z angular2 i angularfirestore2

ale kiedy trafiam na serwis, pojawia się poniższy błąd w konsoli przeglądarki.

StaticInjectorError[AngularFirestore]: 
 StaticInjectorError[AngularFirestore]: 
  NullInjectorError: No provider for AngularFirestore!
  at _NullInjector.get (core.js:923)
  at resolveToken (core.js:1211)
  at tryResolveToken (core.js:1153)
  at StaticInjector.get (core.js:1024)
  at resolveToken (core.js:1211)
  at tryResolveToken (core.js:1153)
  at StaticInjector.get (core.js:1024)
  at resolveNgModuleDep (core.js:10585)
  at NgModuleRef_.get (core.js:11806)
  at resolveDep (core.js:12302)

Próbowałem googlować, ale nie znalazłem dokładnego rozwiązania, nic mi nie pomogło :(,

Oto, co śledziłem: 1) Zainstalowany węzeł w wersji 8.9.1 2) npm install -g @ angular / cli -> Wersja 1.5.2 3) ng new 'project-name' 4) npm install angularfire2 firebase --save

Oto mój plik app.module.ts:

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { AppComponent } from './app.component';
import { AngularFireModule } from 'angularfire2';
import { environment } from '../environments/environment';

@NgModule({
 imports: [
  BrowserModule,
  AngularFireModule.initializeApp(environment.firebase)
 ],
 declarations: [ AppComponent ],
 bootstrap: [ AppComponent ]
})
export class AppModule {}

app.component.ts:

import { Component } from '@angular/core';
import { AngularFirestore } from 'angularfire2/firestore';
import { Observable } from 'rxjs/Observable';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
 title = 'app';
 constructor(db: AngularFirestore) {}
}

environmentemnt.ts:

export const environment = {
 production: false,
 firebase: {
  apiKey: 'xxxxx',
  authDomain: 'aaaaaaa',
  databaseURL: 'bbbbbbbbbbbbbbbbbb',
  projectId: 'aaaaaaaaaaaaaa',
  storageBucket: 'aaaaaaaaaaaa',
  messagingSenderId: 'aaaaaaaaaaaaa'
 }
};

następnie ng służyć i otrzymuję powyższy błąd ...

Deweloper
źródło
Sprawdź ten przykład dla operacji FireStore CRUD z Angular 7+ freakyjolly.com/…
Code Spy

Odpowiedzi:

242

Należy dodać providers: [AngularFirestore]w app.module.ts.

@NgModule({
 imports: [
  BrowserModule,
  AngularFireModule.initializeApp(environment.firebase)
 ],
 declarations: [ AppComponent ],
 providers: [AngularFirestore],
 bootstrap: [ AppComponent ]
})
export class AppModule {}
Sajeetharan
źródło
Nie można rozpoznać wszystkich parametrów dla AngularFirestore: ([obiekt obiektu],?). znowu ten błąd ..
Deweloper
1
w końcu zadziałało z powyższym linkiem, dzięki @Sajeetharan
Developer
1
Dlaczego miałbym to robić, zamiast importjechać AngularFirestoreModule, jak mówi dokumentacja, która prawdopodobnie załatwia wszystko, w tym deklarację AngularFirestorejako dostawca.
1
dla mnie to już nie to, co było rozwiązać po prostu i ponownie go ... (często zdarza się z jakiegoś powodu, odkąd Ionic 3 ..)CTRL+Cionic serve
Ricky Levi
25

Miałem ten sam problem i poniżej został rozwiązany.

Stary kod serwisowy:

@Injectable()

Zaktualizowany działający kod usługi:

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
sunleo
źródło
pokazuje mi następujący komunikat: „(TS) Oczekiwano 0 argumentów, ale otrzymano 1.”
Simon
1
Nowy providedInargument jest dostępny tylko w Angular 6 i nowszych .
James,
9

Otwórz: ./src/app/app.module.ts
i zaimportuj moduły Firebase u góry:

import { environment } from „../environments/environment”;
importuj { AngularFireModule } z 'angularfire2';
importuj { AngularFirestoreModule } z 'angularfire2 / firestore';

I BARDZO WAŻNE:
pamiętaj, aby zaktualizować „import” w NgModule:

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  OtherComponent // Add other components here
  ...
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  AngularFireModule.initializeApp(environment.firebase, 'your-APP-name-here'),
  AngularFirestoreModule
 ],
 ...
})

Spróbuj, teraz będzie działać.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji angularfire2 :
https://github.com/angular/angularfire2/blob/master/docs/install-and-setup.md
Powodzenia!

FredericoAlvesJS
źródło
4

Dziwne było dla mnie to, że miałem dostawcę: [], ale tag HTML, który używa dostawcy, był przyczyną błędu. Mam na myśli czerwone pole poniżej: wprowadź opis obrazu tutaj

Okazuje się, że miałem dwie klasy w różnych komponentach z tą samą nazwą pliku „Employer-list.component.ts”, więc projekt skompilował się dobrze, ale wszystkie odniesienia były pomieszane.

Gen
źródło
2

Dodanie AngularFirestoreModule.enablePersistence()sekcji importu rozwiązało mój problem:

imports: [
  BrowserModule, AngularFireModule, 
  AngularFireModule.initializeApp(config),
  AngularFirestoreModule.enablePersistence()
]
Ravichandran J
źródło
2

Rozwiązałem ten problem, usuwając firestore z:

import { AngularFirestore } from '@angular/fire/firestore/firestore';

w moim pliku component.ts. tylko do użytku:

import { AngularFirestore } from '@angular/fire/firestore';

może to być również twój problem.

Aman Gupta
źródło
1

Dla AngularFire2 najnowszej wersji

Zainstaluj AngularFire2

$ npm install --save firebase @angular/fire

Następnie zaktualizuj plik app.module.ts

  import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
  import { NgModule } from '@angular/core';

  import { AppComponent } from './app.component';
  import { FormsModule } from '@angular/forms';


  import { AngularFireModule } from '@angular/fire';
  import { AngularFireDatabaseModule } from '@angular/fire/database';
  import { environment } from '../environments/environment';
  import { AngularFirestoreModule } from '@angular/fire/firestore';


  @NgModule({
   declarations: [
    AppComponent
   ],
   imports: [
    BrowserModule,
    FormsModule,

    AngularFireModule.initializeApp(environment.firebase),
    AngularFirestoreModule,
    AngularFireDatabaseModule
   ],
   providers: [],
   bootstrap: [AppComponent]
  })
  export class AppModule { }

Sprawdź samouczek dotyczący obsługi FireStore CRUD tutaj

wprowadź opis obrazu tutaj

Code Spy
źródło
1

Zmień import z:

import { AngularFirestore } from '@angular/fire/firestore/firestore';

Do tego :

import { AngularFirestore } from '@angular/fire/firestore';

To rozwiązuje mój problem.

TaSvet
źródło
0

Zabieram to do mojego modułu app.module. Po imporcie powinno działać

providers: [
  { provide: LocationStrategy, useClass: HashLocationStrategy },
  { provide: FirestoreSettingsToken, useValue: {} }
 ],

Moja wersja:

Angular CLI: 7.2.4
Node: 10.15.0
Angular: 7.2.5
... common, compiler, compiler-cli, core, forms
... language-service, platform-browser, platform-browser-dynamic
... router

Package              Version
-----------------------------------------------------------
@angular-devkit/architect     0.12.4
@angular-devkit/build-angular   0.12.4
@angular-devkit/build-optimizer  0.12.4
@angular-devkit/build-webpack   0.12.4
@angular-devkit/core       7.2.4
@angular-devkit/schematics    7.2.4
@angular/animations        8.0.0-beta.4+7.sha-3c7ce82
@angular/cdk           7.3.2-3ae6eb2
@angular/cli           7.2.4
@angular/fire           5.1.1
@angular/flex-layout       7.0.0-beta.23
@angular/material         7.3.2-3ae6eb2
@ngtools/webpack         7.2.4
@schematics/angular        7.2.4
@schematics/update        0.12.4
rxjs               6.3.3
typescript            3.2.4
webpack              4.28.4
Christoph Schöni
źródło
0
import angularFirebaseStore 

w app.module.tsi ustawić go jako dostawcy jak usługi

satywan kumar
źródło
0

Miałem ten sam problem podczas dodawania Firebase do mojej aplikacji Ionic . Aby rozwiązać problem, wykonałem następujące kroki:

npm install @angular/fire firebase --save

W mojej aplikacji / app.module.ts :

...
import { AngularFireModule } from '@angular/fire';
import { environment } from '../environments/environment';
import { AngularFirestoreModule, SETTINGS } from '@angular/fire/firestore';

@NgModule({
 declarations: [AppComponent],
 entryComponents: [],
 imports: [
  BrowserModule, 
  AppRoutingModule,
  AngularFireModule.initializeApp(environment.firebase),
  AngularFirestoreModule
 ],
 providers: [
  { provide: SETTINGS, useValue: {} }
 ],
 bootstrap: [AppComponent]
})

Wcześniej używaliśmy FirestoreSettingsToken zamiast SETTINGS. Ale ten błąd został rozwiązany, teraz używamy SETTINGS. ( link )

W mojej aplikacji / usługach / myService.ts zaimportowałem jako:

import { AngularFirestore } from "@angular/fire/firestore";

Z jakiegoś powodu vscode importował go jako "@ angular / fire / firestore / firestore"; I Po zmianie na "@ angular / fire / firestore"; problem został rozwiązany!

Diego Herrera
źródło