Zagnieżdżony ScrollView w przesuwnym widżecie panelu

9

Mam widżet panelu, który można przeciągać w pionie i z dołu ekranu. W tym panelu widżetu ListViewjest przewijalny.

Staram się uzyskać, aby panel obsługiwał przeciąganie do otwierania i zamykania bez zakłócania zagnieżdżonego widoku listy. Po otwarciu panelu widok listy staje się przewijalny, a jeśli widok listy jest przewijany w dół, gdy znajduje się już u góry, panel obsługuje gest i zamyka się.

Tak jak:

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Próbowałem włączyć / wyłączyć fizykę przewijania na ListView w oparciu o pozycję panelu, ale okazało się, że nie jest to możliwe.

Jakieś pomysły ? :)

Téo Champion
źródło
Czy wypróbowałeś rozwiązanie, które ci dałem? Mam nadzieję, że to pomoże.
Pablo Barrera
@PabloBarrera Skończyło się na tym, że zapisałem w DraggableScrollableSheetsobie zachowanie , ale zaakceptuję twoją odpowiedź;)
Théo Champion

Odpowiedzi:

5

Możesz to osiągnąć za pomocą DraggableScrollableSheet.

Oto szybki przykład tego, jak możesz go użyć:

@override
Widget build(BuildContext context) {
 return Scaffold(
  body: Stack(
   children: <Widget>[
    Center(child: Text('Some content')),
    DraggableScrollableSheet(
     minChildSize: 0.2,
     initialChildSize: 0.2,
     builder: (context, scrollController) => Container(
      color: Colors.lightBlueAccent,
      child: ListView.builder(
       controller: scrollController,
       itemCount: 20,
       itemBuilder: (context, index) => SizedBox(
        height: 200,
        child: Text('Item $index'),
       ),
      ),
     ),
    ),
   ],
  ),
 );
}
Pablo Barrera
źródło