Zmuś Anakondę do zainstalowania tensorflow 1.14

9

Teraz oficjalnym TensorFlow na Anaconda jest 2.0. Moje pytanie dotyczy tego, jak zmusić Anacondę do zainstalowania wcześniejszej wersji TensorFlow. Na przykład chciałbym, aby Anaconda zainstalowała TensorFlow 1.14, ponieważ wiele moich projektów zależy od tej wersji.

Anwarvic
źródło

Odpowiedzi:

10

Możesz wymusić instalację określonej wersji dowolnego pakietu znalezionego na Anaconda, używając po prostu =operatora z dołączoną wersją pakietu.

Jeśli więc chcesz zainstalować tensorflow 1.14, możesz uruchomić następującą komendę:

conda install -c conda-forge tensorflow=1.14

Możesz zastąpić 1.14dowolną inną wersją. Aby zobaczyć dostępne wersje tensorflowAnacondy, możesz uruchomić:

conda search tensorflow
Anwarvic
źródło