Jak sprawić, by znacznik dynamicznie zaznaczał dowolne miejsce na postępie

9

Mam problem ze znacznikiem. Chcę, aby znacznik był rozciągliwy w celu zaznaczenia w dowolnym miejscu paska postępu

Jak pokazano poniżej GIF

Pytanie: Chcę wybrać dowolny punkt na pasku postępu i móc rozciągnąć znacznik, który może być wieloma punktami znacznika.

Nie wiem jak to zrobić za pomocą poniższego kodu:

var player = videojs('demo');

player.markers({
  markerStyle: {
   'width':'9px',
   'border-radius': '40%',
   'background-color': 'orange'
  },
  markerTip:{
   display: true,
   text: function(marker) {
     return "I am a marker tip: "+ marker.text;
   }
  },
  breakOverlay:{
   display: true,
   displayTime: 4,
   style:{
     'width':'100%',
     'height': '30%',
     'background-color': 'rgba(10,10,10,0.6)',
     'color': 'white',
     'font-size': '16px'
   },
   text: function(marker) {
     return "This is a break overlay: " + marker.overlayText;
   },
  },
  markers: [
   {time: 9.5, text: "this", overlayText: "1", class: "special-blue"},
   {time: 16, text: "is", overlayText: "2"},
   {time: 23.6,text: "so", overlayText: "3"},
   {time: 28, text: "cool", overlayText: "4"}
  ]
});
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script src="http://vjs.zencdn.net/4.2/video.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/videojs-markers/0.7.0/videojs-markers.js"></script>
<link href="http://vjs.zencdn.net/4.2/video-js.css" rel="stylesheet"/>
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/videojs-markers/0.7.0/videojs.markers.min.css" rel="stylesheet"/>
<video id="demo" width="400" height="210" controls class="video-js vjs-default-skin">
  <source src="http://vjs.zencdn.net/v/oceans.mp4" type="video/mp4">
  <source src="http://vjs.zencdn.net/v/oceans.webm" type="video/webm">
</video>

EaBengaluru
źródło
1
stackoverflow.com/questions/26301926/... Możesz się temu przyjrzeć.
vinayakkyadav
2
ten kod nie działa, proszę wyprodukować tutaj @vinayakkyadav
EaBengaluru
1
Czy chcesz, aby znaczniki były dodawane przez użytkownika? Więc jeśli klikniesz pasek postępu, dodają znacznik? I mogą rozciągnąć ten marker?
Kalimah
1
@Kalimah, dokładnie !!
EaBengaluru

Odpowiedzi:

5

Jednym ze sposobów na to jest zaczepienie się mousedownimousemove wydarzeniach SeekBar. Dodaj znacznik do mousedown z klasą niestandardową. Następnie po najechaniu myszką obliczyć ruch i dodać szerokość do elementu znacznika za pomocą klasy niestandardowej.

Zobacz ten przykład:

var player = videojs('demo');

// Set variable so we can add values later
let lastAddedMarker = null;
let moving = false;
let seekBar = player.controlBar.progressControl.seekBar;
let startPoint = 0;

// When seekbar is clicked add marker and set values to startpoint and set moving flag to true
seekBar.on('mousedown', function(event) {
 var seekBarEl = this.el();
 startPoint = videojs.dom.getPointerPosition(seekBarEl, event).x;

 player.markers.add([{
  time: player.currentTime(),
  text: "I'm new",
  overlayText: "I'm new",
  class: 'custom-marker'
 }]);

 lastAddedMarker = jQuery(".custom-marker");
 moving = true;
});

// When user moves while on seekbar get the width and set it to 'custom-marker' class
seekBar.on("mousemove", function(e) {
 if (moving) {
  let seekBarEl = this.el();
  let movingPoint = videojs.dom.getPointerPosition(seekBarEl, event).x;
  let containerWidth = jQuery(seekBarEl).width();
  let markerWidth = containerWidth * (movingPoint - startPoint);
  lastAddedMarker.width(markerWidth + "px");
 }
});

jQuery(document).on("mouseup", function() {
 moving = false;
});

player.markers({
 markerStyle: {
  'width': '9px',
  'border-radius': '2px',
  'background-color': 'orange'
 },
 markerTip: {
  display: true,
  text: function(marker) {
   return "I am a marker tip: " + marker.text;
  }
 },
 onMarkerClick: function(marker) {
  console.log("AS");
 },
 breakOverlay: {
  display: true,
  displayTime: 4,
  style: {
   'width': '100%',
   'height': '30%',
   'background-color': 'rgba(10,10,10,0.6)',
   'color': 'white',
   'font-size': '16px'
  },
  text: function(marker) {
   return "This is a break overlay: " + marker.overlayText;
  },
 },
 markers: []
});
.vjs-marker {
 position: absolute;
 left: 0;
 bottom: 0;
 opacity: 1;
 height: 100%;
 transition: opacity .2s ease;
 -webkit-transition: opacity .2s ease;
 -moz-transition: opacity .2s ease;
 z-index: 100
}

.vjs-break-overlay,
.vjs-tip {
 visibility: hidden;
 position: absolute;
 z-index: 100000
}

.vjs-marker:hover {
 cursor: pointer;
 -webkit-transform: scale(1.3, 1.3);
 -moz-transform: scale(1.3, 1.3);
 -o-transform: scale(1.3, 1.3);
 -ms-transform: scale(1.3, 1.3);
 transform: scale(1.3, 1.3)
}

.vjs-tip {
 display: block;
 opacity: .8;
 padding: 5px;
 font-size: 10px;
 bottom: 14px
}

.vjs-tip .vjs-tip-arrow {
 background: url(data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAIABAAAAAAAAACH5BAEAAAEALAAAAAAJAAkAAAIRjAOnwIrcDJxvwkplPtchVQAAOw==) bottom left no-repeat;
 bottom: 0;
 left: 50%;
 margin-left: -4px;
 position: absolute;
 width: 9px;
 height: 5px
}

.vjs-tip .vjs-tip-inner {
 border-radius: 3px;
 -moz-border-radius: 3px;
 -webkit-border-radius: 3px;
 padding: 5px 8px 4px;
 background-color: #000;
 color: #fff;
 max-width: 200px;
 text-align: center
}

.vjs-break-overlay {
 top: 0
}

.vjs-break-overlay .vjs-break-overlay-text {
 padding: 9px;
 text-align: center
}
<link href="https://vjs.zencdn.net/7.5.5/video-js.css" rel="stylesheet"/>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/video.js/7.6.5/video.min.js"></script>
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/videojs-markers/0.7.0/videojs.markers.min.css" rel="stylesheet" />
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/videojs-markers/0.7.0/videojs-markers.min.js"></script>
<video id="demo" width="400" height="210" controls class="video-js vjs-default-skin">
 <source src="http://vjs.zencdn.net/v/oceans.mp4" type="video/mp4">
 <source src="http://vjs.zencdn.net/v/oceans.webm" type="video/webm">
</video>

Kalimah
źródło
proszę zajrzyj do tego, opublikowałem, myślę, że nie zajmie ci to dużo czasu. stackoverflow.com/questions/59123255/…
EaBengaluru
dzięki za to rozwiązanie i z góry dziękuję za ten jeden stackoverflow.com/questions/59123255/…
EaBengaluru,
proszę zobaczyć moje pytanie, gdy je edytowałem, uczyniłem je bardziej zrozumiałym, proszę dać mi znać w swoim komentarzu, oto pytanie: stackoverflow.com/questions/59123255/...
EaBengaluru
8

gdzie chcesz wskaźnik, po prostu włóż czas time: 20.5i zwiększ szerokość markerStyle: { 'width': '190px' }, aby uzyskać długą linię na pasku postępu wideo!

No to ruszamy

var player = videojs('demo');

player.markers({
  markerStyle: {
   'width':'190px',
   'border-radius': '2px',
   'background-color': 'orange'
  },
  markerTip:{
   display: true,
   text: function(marker) {
     return "I am a marker tip: "+ marker.text;
   }
  },
  breakOverlay:{
   display: true,
   displayTime: 120,
   style:{
     'width':'100%',
     'height': '30%',
     'background-color': 'rgba(10,10,10,0.6)',
     'color': 'white',
     'font-size': '16px'
   },
   text: function(marker) {
     return "This is a break overlay: " + marker.overlayText;
   },
  },
  markers: [
   {time: 20.5, text: "this", overlayText: "1", class: "special-blue"},
  ]
});
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script src="http://vjs.zencdn.net/4.2/video.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/videojs-markers/0.7.0/videojs-markers.js"></script>
<link href="http://vjs.zencdn.net/4.2/video-js.css" rel="stylesheet"/>
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/videojs-markers/0.7.0/videojs.markers.min.css" rel="stylesheet"/>
<video id="demo" width="400" height="210" controls class="video-js vjs-default-skin">
  <source src="http://vjs.zencdn.net/v/oceans.mp4" type="video/mp4">
  <source src="http://vjs.zencdn.net/v/oceans.webm" type="video/webm">
</video>

możesz dowiedzieć się tutaj więcej na temat wszystkich dokumentów .

jeśli masz jakiś problem, poinformuj nas!

Szczęśliwego kodowania!

BloodyLogic
źródło
Proszę przeczytać moje pytanie jeszcze raz, zostałem zapytany o Marker, który można oznaczyć w dowolnym miejscu i może być rozciągnięty i może mieć wiele. Dzięki
EaBengaluru,
najwyraźniej twoje rozwiązanie nie odzwierciedla mojego pytania, proszę o pomoc w moim pytaniu
EaBengaluru,