Jak zdefiniować adres zwrotny?

87

Jak mogę zdefiniować adres zwrotny inny niż ten :from? Czy to w ogóle jest możliwe?

emzero
źródło

Odpowiedzi:

146

Dwie drogi:

class Notifications < ActionMailer::Base
 default :from   => 'your_app@your_domain.com',
     :reply_to => 'some_other_address@your_domain.com'
end

Lub:

class Contacts < ActionMailer::Base
 def new_contact
  mail( :to    => 'somebody@some_domain.com',
     :from   => 'your_app@your_domain.com',
     :reply_to => 'someone_else@some_other_domain.com')
 end
end

Lub możesz połączyć te dwa podejścia. Jestem pewien, że istnieje jeszcze więcej sposobów, aby to zrobić.

dogenpunk
źródło
4
Głupi chłopcze, szukałem wszędzie oprócz definicji metody poczty: apidock.com/rails/ActionMailer/Base/mail Dziękuję!
emzero
Oficjalna dokumentacja też to pokazuje: api.rubyonrails.org/classes/ActionMailer/ ...
user664833
1
Zgodnie z tym: igvita.com/2007/07/21/sendmail-spam-filter-tricks-in-rails powinny pasować, w przeciwnym razie Twoja poczta zostanie oznaczona przez oprogramowanie spamujące.
Dan Barron