PhpStorm: Wywołanie z nazwą klasy jest nieaktualne

9

Kiedy próbuję uruchomić test w mojej PhpStorm, widzę to:

PHPUnit 8.5.2 autorstwa Sebastiana Bergmanna i współpracowników.
Ostrzeżenie: Wywołanie z nazwą klasy jest nieaktualne

Może to być problem z tym, jak PhpStorm obsługuje skrypt autoloadera PHPUnit i oczekuje, że nazwa pliku będzie taka sama jak test.

Jakieś zmiany?

Ahmed Maruf
źródło

Odpowiedzi:

14

Jest to ostrzeżenie, możesz je na chwilę zignorować (przynajmniej dla PHPUnit 8.5.x).

https://youtrack.jetbrains.com/issue/WI-50201 - zostało już naprawione dla następnych wersji PhpStorm (kolejne mniejsze 2019.3.xi następne ważne 2020.1).

LazyOne
źródło