Jaki jest analog Raku dla karpia Perla 5?

9

Domyślnie „kostka” Raku zgłasza numer linii, w której znajduje się „kostka”, co jeśli chcesz numer linii kontekstu wywoływania, ala „karp” z perl 5?

Joseph Brenner
źródło
FWIW Pracuję teraz nad modułem. Opublikuje ponownie, gdy skończę.
user0721090601

Odpowiedzi:

10

Nie ma bezpośredni odpowiednik carp, ale może zacząć raku z --ll-exceptionparametrem, który stworzy pełną ślad stosu na błąd wykonania.

Chyba nikt jeszcze nie wziął udziału w tworzeniu Carpmodułu. Utworzenie łodzi carppodwodnej nie powinno być zbyt trudne, biorąc pod uwagę, że istnieje Backtraceklasa:

$ raku -e 'say "file: {.file}:{.line}" for Backtrace.new' 
file: SETTING::src/core.c/Backtrace.pm6:94
file: SETTING::src/core.c/Backtrace.pm6:94
file: -e:1
Elizabeth Mattijsen
źródło
3

W serwisie GitHub dostępny jest teraz moduł Carp, który wkrótce powinien być dostępny w ekosystemie Raku. Obecnie obsługuje tylko najbardziej podstawową funkcjonalność, ale z czasem należy ją ulepszyć.

Więc odpowiedzią na twoje pytanie jest użycie Karpia, tak jak w Perlu 5. :-)

użytkownik 0721090601
źródło