SVG CSS Wiele animacji

9

Stworzyłem animację mapy skarbów. Najpierw będzie wyświetlać ścieżkę w kolorze jasnoszarym, ale gdy rozpocznie się animacja, chciałbym, aby jasnoszare kreski zniknęły lub zmieniły kolor na czarny w miarę uruchamiania animacji wypełnienia „.road”. Jestem walczy o to, aby jasnoszare kreski „.steps” zniknęły, gdy animacje wypełnienia przekroczą tę pozycję.

svg {
 position: absolute;
 top: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 margin: auto;
}

.road {
 stroke-dasharray: 744;
 stroke-dashoffset: -744;
 animation: draw-road 10s infinite;
}

.steps {
 stroke-dasharray: -744;
 stroke-dashoffset: 744;
 animation: draw-steps 10s reverse;
}

@keyframes draw-road {
 0% {
  stroke-dashoffset: 744;
  stroke: #000000;
 }
 100% {
  stroke-dashoffset: 0;
  stroke: #000000;
 }
}

@keyframes draw-steps {
 0% {
  stroke-dashoffset: 0;
 }
 100% {
  stroke-dashoffset: 0;
 }
}
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 300 300">
   <style>
    .st0{fill:none;stroke:#999;stroke-width:2;stroke-miterlimit:10}.st2{fill:#b3b3b3}
   </style>
   <g id="Layer_1">
    <path class="st0" d="M20.82 225.01c1.05-1.32 2.08-2.63 3.1-3.92"/>
    <path d="M30.16 213.14c47.85-61.32 61-85.9 56.16-90.62-7.14-6.97-60.04 22.79-57 46 2.94 22.48 115.32-.75 124 27 3.14 10.05-9.18 19.09-5 25 8.54 12.09 73.6-6.39 76-30 3.26-32.1-111.39-53.93-109-82 1.2-14.1 32-30.41 153.49-42.53" fill="none" class="road" stroke="#999" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10" stroke-dasharray="10.1073,10.1073"/>
    <path class="st0" d="M20.82 225.01c1.05-1.32 2.08-2.63 3.1-3.92"/>
    <path d="M30.16 213.14c47.85-61.32 61-85.9 56.16-90.62-7.14-6.97-60.04 22.79-57 46 2.94 22.48 115.32-.75 124 27 3.14 10.05-9.18 19.09-5 25 8.54 12.09 73.6-6.39 76-30 3.26-32.1-111.39-53.93-109-82 1.2-14.1 32-30.41 153.49-42.53" fill="none" stroke="#999" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10" stroke-dasharray="10.1073,10.1073" class="steps"/>
    <path class="st0" d="M273.84 65.49c1.64-.16 3.3-.32 4.98-.48"/>
    <path class="st2" d="M55.96 140.02l-3.27-4.42-4.42 3.27-1.79-2.41 4.42-3.27-3.27-4.42 2.41-1.79 3.27 4.42 4.42-3.27 1.79 2.41-4.42 3.27 3.27 4.42-2.41 1.79zM158 200.86l-4.29-3.44-3.44 4.29-2.34-1.88 3.44-4.29-4.29-3.44 1.88-2.34 4.29 3.44 3.44-4.29 2.34 1.88-3.44 4.29 4.29 3.44-1.88 2.34zM149 140.86l-4.29-3.44-3.44 4.29-2.34-1.88 3.44-4.29-4.29-3.44 1.88-2.34 4.29 3.44 3.44-4.29 2.34 1.88-3.44 4.29 4.29 3.44-1.88 2.34zM212 78.86l-4.29-3.44-3.44 4.29-2.34-1.88 3.44-4.29-4.29-3.44 1.88-2.34 4.29 3.44 3.44-4.29 2.34 1.88-3.44 4.29 4.29 3.44-1.88 2.34z"/>
   </g>
  </svg>

saiyan101
źródło
1
Przesuń ścieżkę class="road" na końcu grupy.
enxaneta

Odpowiedzi:

4

Rozwiązanie za pomocą CSS

svg{
 position:absolute;
 top:0;
 right:0;
 bottom:0;
 left:0;
 margin:auto;
} 

.road{
 fill:none;
 stroke:black;
 stroke-dasharray:10 10;
 stroke-dashoffset:0;
 stroke-width:2;
}
.steps{
  fill:none;
  stroke:#999;
 stroke-dasharray:10 10;
 stroke-dashoffset:0;
 stroke-width:2;
 mask:url(#msk1);
   }


#stepMask{
  fill:none;
  stroke:black;
  stroke-width:2;
  stroke-dashoffset: 744;
  stroke-dasharray:744,744;
  animation: draw-steps 10s linear infinite;
}
@keyframes draw-steps {
100% {stroke-dashoffset:0;}
}
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 300 300">
 <style>
  .st0{fill:none;stroke:#999;stroke-width:2;stroke-miterlimit:10}.st2{fill:#b3b3b3}
 </style>
  <defs>
	  <mask id="msk1">
	   <rect width="100%" height="100%" fill="white" />
	   <path id="stepMask" d="M30.16 213.14c47.85-61.32 61-85.9 56.16-90.62-7.14-6.97-60.04 22.79-57 46 2.94 22.48 115.32-.75 124 27 3.14 10.05-9.18 19.09-5 25 8.54 12.09 73.6-6.39 76-30 3.26-32.1-111.39-53.93-109-82 1.2-14.1 32-30.41 153.49-42.53" />
			 
	  </mask>
	</defs>
 <g id="Layer_1">
   <path class="road" d="M30.16 213.14c47.85-61.32 61-85.9 56.16-90.62-7.14-6.97-60.04 22.79-57 46 2.94 22.48 115.32-.75 124 27 3.14 10.05-9.18 19.09-5 25 8.54 12.09 73.6-6.39 76-30 3.26-32.1-111.39-53.93-109-82 1.2-14.1 32-30.41 153.49-42.53" />
   <path class="steps" d="M30.16 213.14c47.85-61.32 61-85.9 56.16-90.62-7.14-6.97-60.04 22.79-57 46 2.94 22.48 115.32-.75 124 27 3.14 10.05-9.18 19.09-5 25 8.54 12.09 73.6-6.39 76-30 3.26-32.1-111.39-53.93-109-82 1.2-14.1 32-30.41 153.49-42.53" />
  <path class="st2" d="M55.96 140.02l-3.27-4.42-4.42 3.27-1.79-2.41 4.42-3.27-3.27-4.42 2.41-1.79 3.27 4.42 4.42-3.27 1.79 2.41-4.42 3.27 3.27 4.42-2.41 1.79zM158 200.86l-4.29-3.44-3.44 4.29-2.34-1.88 3.44-4.29-4.29-3.44 1.88-2.34 4.29 3.44 3.44-4.29 2.34 1.88-3.44 4.29 4.29 3.44-1.88 2.34zM149 140.86l-4.29-3.44-3.44 4.29-2.34-1.88 3.44-4.29-4.29-3.44 1.88-2.34 4.29 3.44 3.44-4.29 2.34 1.88-3.44 4.29 4.29 3.44-1.88 2.34zM212 78.86l-4.29-3.44-3.44 4.29-2.34-1.88 3.44-4.29-4.29-3.44 1.88-2.34 4.29 3.44 3.44-4.29 2.34 1.88-3.44 4.29 4.29 3.44-1.88 2.34z"/>
 </g>
</svg>

Rozwiązanie za pomocą maski SVG.

 • Poniżej znajduje się czarna linia class="road"
 • Powyżej jest szara linia class="steps"
 • Maska jest nakładana na szarą linię, która podczas ruchu usuwa szarą linię pokazującą czarną linię

Tworzy to efekt wypełnienia szarej linii czarną

Alexandr_TT
źródło
2

Animacja poszukiwacza skarbów na drodze

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Autor prawdopodobnie będzie chciał dodać mapę lub krajobraz poniżej trasy poszukiwania skarbów. Aby trasa i obraz były adaptacyjne, a układ nie został naruszony podczas zmiany rozdzielczości ekranu, musisz dodać obraz do SVG

<image xlink:href="https://i.stack.imgur.com/ncK6A.jpg" width="100%" height="100%" />

Dodałem animowaną postać mężczyzny idącego wzdłuż drogi

<use xlink:href="#Man" transform="translate(0,0) scale(2.5)" style="stroke:#990E0E; fill:black;"> 
  <animateMotion id="an2"
   begin="0s"
   dur="40s"
   repeatCount="indefinite" >
     <mpath xlink:href="#steps"/>
  </animateMotion>  

  </use> 

Koordynację animacji kolorowania dróg i animacji ruchu człowieka uzyskuje się przez taki sam czas trwania obu animacji.

.container {
 width:100%;
 height:100%;
}
svg{
 position:absolute;
 top:0;
 right:0;
 bottom:0;
 left:0;
 margin:auto;
 
} 

.road{
 fill:none;
 stroke:blue;
 stroke-dasharray:12 10;
 stroke-dashoffset:0;
 stroke-width:3;
}
#steps{
  fill:none;
  stroke:white;
 stroke-dasharray:12 10;
 stroke-dashoffset:0;
 stroke-width:3;
  
}

#stepMask{
  fill:none;
  stroke:black;
  stroke-width:3;
  stroke-dashoffset: 1887;
  stroke-dasharray:1887,1887;
 
 
}
<div class="container">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  viewBox="0 0 1200 890" >
 
  <defs>
	  <mask id="msk1">
	   <rect width="100%" height="100%" fill="white" />
	   <path id="stepMask" d="m398.8 299.8c0 0 70.7-30.6 108.4-33.9 44.2-3.9 88.7 7.5 132 17 73.3 16 144.1 42.3 215 66.9 22.3 7.8 45.8 13.2 66 25.5 14.7 8.9 32.8 17.8 38.7 33.9 5.1 14-6.6 29.4-6.6 44.3 0.1 76 68.8 157.8 33.9 225.3-25.2 48.8-97.9 50-147.1 74.5-32.6 16.2-62.8 38.9-98.1 48.1-34.1 8.9-70.4 6.9-105.6 5.7-72.5-2.5-163.4 23.6-215.9-26.4-31.9-30.3-9.5-88.1-22.6-130.1-8-25.8-9.6-61.8-33.9-73.5-54.1-26.2-175.4 42.4-175.4 42.4" >
		  <animate attributeName="stroke-dashoffset" begin="0s" dur="40s" values="1887;0" repeatCount="1" fill="freeze"/> 
		 </path> 
	  </mask> 
	  <g id="Man" transform="translate(0,0) scale(1,-1)">
  <path  fill="none">
     <animate
     attributeName="d"
     begin="0s"
     dur="0.4s"
     repeatCount="indefinite"
     values="M-3,0 0,10 3,0 M0,10 0,16 l 4,-5 M0,16 l-4,-5 M0,16 c4,4 -4,4 0,0;
         M 0,0 0,10 0,0 M0,10 0,16 l 0,-5 M0,16 l 0,-5 M0,16 c4,4 -4,4 0,0;
         M-3,0 0,10 3,0 M0,10 0,16 l 4,-5 M0,16 l-4,-5 M0,16 c4,4 -4,4 0,0"/>
  </path> 
	 </g> 
	</defs> 
	 <image xlink:href="https://i.stack.imgur.com/Gmr13.jpg"
	 width="100%" height="100%" />
 <g id="Layer_1">
  
  <path class="road" d="m398.8 299.8c0 0 70.7-30.6 108.4-33.9 44.2-3.9 88.7 7.5 132 17 73.3 16 144.1 42.3 215 66.9 22.3 7.8 45.8 13.2 66 25.5 14.7 8.9 32.8 17.8 38.7 33.9 5.1 14-6.6 29.4-6.6 44.3 0.1 76 68.8 157.8 33.9 225.3-25.2 48.8-97.9 50-147.1 74.5-32.6 16.2-62.8 38.9-98.1 48.1-34.1 8.9-70.4 6.9-105.6 5.7-72.5-2.5-163.4 23.6-215.9-26.4-31.9-30.3-9.5-88.1-22.6-130.1-8-25.8-9.6-61.8-33.9-73.5-54.1-26.2-175.4 42.4-175.4 42.4" />
  <path id="steps" mask="url(#msk1)" d="m398.8 299.8c0 0 70.7-30.6 108.4-33.9 44.2-3.9 88.7 7.5 132 17 73.3 16 144.1 42.3 215 66.9 22.3 7.8 45.8 13.2 66 25.5 14.7 8.9 32.8 17.8 38.7 33.9 5.1 14-6.6 29.4-6.6 44.3 0.1 76 68.8 157.8 33.9 225.3-25.2 48.8-97.9 50-147.1 74.5-32.6 16.2-62.8 38.9-98.1 48.1-34.1 8.9-70.4 6.9-105.6 5.7-72.5-2.5-163.4 23.6-215.9-26.4-31.9-30.3-9.5-88.1-22.6-130.1-8-25.8-9.6-61.8-33.9-73.5-54.1-26.2-175.4 42.4-175.4 42.4" />
  
 
 </g> 
 
  <use xlink:href="#Man" transform="translate(0,0) scale(2.5)" style="stroke:blue; fill:black;"> 
   <animateMotion id="an2"
    begin="0s"
    dur="40s"
    repeatCount="1" >
     <mpath xlink:href="#steps"/>
   </animateMotion>	 

	</use>	
</svg>
</div>

Alexandr_TT
źródło