Po zainstalowaniu bootstrap i kompilacji pojawia się ten błąd

9

ERROR in node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/accordion/accordion.d.ts: 191: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

191 zestaw ngbPanelToggle (panel: NgbPanel); ~~~~~~~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/buttons/checkbox.d.ts: 28: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

28 skoncentrowany (isFocused: boolean); ~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/buttons/radio.d.ts: 14: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

14 get disabled (): boolean; ~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/buttons/radio.d.ts: 15: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

15 zestaw wyłączony (isDisabled: boolean); ~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/buttons/radio.d.ts: 61: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

61 ustawiona wartość (wartość: dowolna); ~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/buttons/radio.d.ts: 65: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

65 zestaw wyłączony (isDisabled: boolean); ~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/buttons/radio.d.ts: 66: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

66 skoncentrowany (isFocused: boolean); ~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/buttons/radio.d.ts: 67: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

67 get check (): boolean; ~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/buttons/radio.d.ts: 68: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

68 get disabled (): boolean; ~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/buttons/radio.d.ts: 69: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

69 get value (): any; ~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/buttons/radio.d.ts: 70: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

70 get nameAttr (): string; ~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/carousel/carousel.d.ts: 42: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

42 ustawiony przedział (wartość: liczba); ~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/carousel/carousel.d.ts: 43: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

43 get Interval (): number; ~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/carousel/carousel.d.ts: 47: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

47 zestawów zawijania (wartość: boolean); ~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/carousel/carousel.d.ts: 48: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

48 get wrap (): boolean; ~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/carousel/carousel.d.ts [0m: 58: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

58 set pauseOnHover (wartość: boolean); ~~~~~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/carousel/carousel.d.ts: 59: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

59 get pauseOnHover (): boolean; ~~~~~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/datepicker/datepicker-service.d.ts: 16: 9 - błąd TS1086: Accessora nie można zadeklarować w kontekście otoczenia.

16 pobierz model $ (): Obserwowalny; ~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/datepicker/datepicker-service.d.ts: 17: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

17 get dateSelect $ (): Observable; ~~~~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/datepicker/datepicker.d.ts: 234: 9 - błąd TS1086: Akcesorium nie można zadeklarować w kontekście otoczenia.

234 get state (): NgbDatepickerState; ~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/datepicker/datepicker.d.ts: 240: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

240 get calendar (): NgbCalendar; ~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/datepicker/datepicker-input.d.ts: 200: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

200 get disabled (): any; ~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/datepicker/datepicker-input.d.ts: 201: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

201 zestaw wyłączony (wartość: dowolna); ~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/datepicker/datepicker-month.d.ts: 26: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

26 ustawiony miesiąc (miesiąc: NgbDateStruct); ~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/dropdown/dropdown.d.ts: 15: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

15 zestaw wyłączony (wartość: boolean); ~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/dropdown/dropdown.d.ts: 16: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

16 get disabled (): boolean; ~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/modal/modal-ref.d.ts: 40: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

40 get componentInstance (): dowolny; ~~~~~~~~~~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/nav/nav.d.ts: 64: 9 - błąd TS1086: Accessor nie może być zadeklarowany w kontekst otoczenia.

64 get active (): boolean; ~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/nav/nav.d.ts: 65: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

65 get id (): any; ~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/nav/nav.d.ts: 66: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

66 get panelDomId (): string; ~~~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/progressbar/progressbar.d.ts: 12: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

12 ustaw maks. (Maks .: liczba); ~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/progressbar/progressbar.d.ts: 13: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

13 get max (): number; ~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/tabset/tabset.d.ts: 91: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

91 set justify (className: 'start' | 'center' | 'end' | 'fill' | 'justjust'); ~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/timepicker/timepicker.d.ts: 35: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

35 set hourStep (krok: liczba); ~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/timepicker/timepicker.d.ts: 36: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

36 get hourStep (): number; ~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/timepicker/timepicker.d.ts: 40: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

40 set minuteStep (krok: liczba); ~~~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/timepicker/timepicker.d.ts: 41: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

41 get minuteStep (): number; ~~~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/timepicker/timepicker.d.ts: 45: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

45 ustaw secondStep (krok: liczba); ~~~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/timepicker/timepicker.d.ts: 46: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

46 get secondStep (): number; ~~~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/timepicker/timepicker.d.ts: 72: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

72 get isSmallSize (): boolean; ~~~~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/timepicker/timepicker.d.ts: 73: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

73 get isLargeSize (): boolean; ~~~~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/tooltip/tooltip.d.ts: 100: 9 - błąd TS1086: Akcesorium nie można zadeklarować w kontekście otoczenia.

100 zestaw ngbTooltip (wartość: string | TemplateRef); ~~~~~~~~~~ node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/tooltip/tooltip.d.ts: 101: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia.

101 get ngbTooltip (): string | TemplateRef;

** Angular Live Development Server nasłuchuje na localhost: 4200, otwórz przeglądarkę na http: // localhost: 4200 / ** i 「wdm」: Kompilacja nie powiodła się.

użytkownik12942001
źródło
spróbuj
zaktualizować

Odpowiedzi:

28

Zamień @ng-bootstrap / ng-bootstrapna package.json:

"@ng-bootstrap/ng-bootstrap": "~5.2.2"

i robić npm i

to działało dobrze dla mnie.

Sarthak Maheshwari
źródło
to również działało dla mnie. dzięki
MSV
Tak. Działa to dla mnie po obniżeniu wersji ng-bootstrap.
Akash Gadhiya
1
Naprawiono także dla mnie. Dokumenty mówią, że ng-bootstrap 6 jest dla Angulara 9 (mam 8 lat). Zakładałem, że będzie kompatybilny wstecz - chyba nie :)
Simon Storr
Pracowałem też dla mnie
Sajeer Babu
1
Zainstalowałem Angulara 7, więc musiałem wymienić w następujący sposób: „@ ng-bootstrap / ng-bootstrap”: „^ 4.2.1”. Tabela kompatybilności znajduje się na tej stronie: ng-bootstrap.github.io/#/getting-started
Celso Soares
4

Miałem ten sam problem podczas próby instalacji ng-bootstrap na początku, być może moje rozwiązywanie problemów może dać ci pewien wgląd.

Rozwiązałem ten problem, aktualizując angular i CLI za pomocą:

ng update @angular/cli @angular/core

Następnie zainstalowałem pakiet bootstrap przez NPM (na wypadek, gdybyś go pominął podczas instalacji)

npm install bootstrap

potem zainstalowałem ng-bootstrap

npm install --save @ng-bootstrap/ng-bootstrap

po tym wszystkim aplikacja się uruchomiła, ale była pusta! więc sprawdziłem konsolę i pojawił się komunikat z informacją, że muszę dodać lokalizację za pomocą następującego polecenia:

ng add @angular/localize

Po tych krokach uruchomiłem aplikację kątową, mam nadzieję, że to pomoże.

EDYCJA: także nie zapomnij dołączyć odniesienia do pliku node_modules / bootstrap / dist / css / bootstrap.min.css w pliku angular.json

Mario Perez
źródło
ten sam problem nadal występuje.
Anonim
czy możesz udostępnić swoje wersje kątowe, bootstrap i ng-bootstrap? lub może repozytorium twojego projektu
Mario Perez
1
Tak, to działa dla mnie. Wymagana jest aktualizacja, aby zaktualizować oprogramowanie kątowe do wersji 9+. ng add @ angular / localize jest potrzebne, jeśli używasz ng-bootstrap> = v6 i angular> v9.
Yura Galavay
Chociaż skończyło się na użyciu kątowej / materiału, proces instalacji był podobny, ponieważ zapomniałem zatwierdzić lub ukryć aktualizację kątową.
Mario Perez
1
Uaktualnienie wersji kątowej wo 9+ pomoże mi. Ngbootstrap 6+ wymaga wersji kątowej 9+
Szczury Tyagi
4

Krótka odpowiedź (jeśli używasz Angulara 8) :
W swoim projekcie uruchom następujące polecenie na cli: npm install @ng-bootstrap/[email protected]

Długa odpowiedź:
Sprawdź wersję swojego projektu kątowego i upewnij się, że zainstalowałeś wersję NgBootstrap, która jest kompatybilna z twoim projektem kątowym.

Spójrz na zależności:
https://ng-bootstrap.github.io/#/getting-started

Możesz sprawdzić wersję angular za pomocą cli: ng versionlub sprawdź plik package.json.

Oscar
źródło
tak, działa. dzięki
Daya Stark
3
"@ng-bootstrap/ng-bootstrap": "^5.2.2"

Zastąp @ ng-bootstrap / ng-bootstrap w package.json powyższą sekcją. To będzie działać.

Anonim
źródło
1

Kwestia:

BŁĄD w module node_modules/@ng-bootstrap/ng-bootstrap/accordion/accordion.d.ts: 191: 9 - błąd TS1086: Nie można zadeklarować akcesorium w kontekście otoczenia. ** i tak dalej .....

Rozwiązanie

Zmień @ ng-bootstrap / ng-bootstrap w package.json z następującymi zależnościami:

   "dependencies": {

    "@ng-bootstrap/ng-bootstrap": "~5.2.2
Soft Dev Ahmad yar khan
źródło
1

Możemy to osiągnąć na dwa sposoby.

sposób 1:

krok 1 Otwórz angular.jsonplik i obniż wersję ng-bootstarp w następujący sposób

"@ng-bootstrap/ng-bootstrap": "~5.2.2"

Uruchom krok 2 npm i

Sposób 2:

biegać ng add @angular/localize

jeden ze sposobów naprawi problem.

Anand Raja
źródło
1

W mojej aplikacji Angular 8 użyłem tej wersji zależności: „@ ng-bootstrap / ng-bootstrap”: „~ 5.3.0”

Korzystanie z 5.2.2, jak wspomniano wcześniej, nie działało dla mnie. Niektóre atrybuty znaczników, takie jak cardClass ( np . :),<ngb-panel [disabled]="disabled" [cardClass] ...> są obsługiwane od wersji 5.3.0.

Musisz także wykonać polecenie, npm ijak wspomniano w poprzednich odpowiedziach.

Youness Marhrani
źródło
0

Mam również ten sam problem do rozwiązania

ng add @ng-bootstrap/schematics
Chandramuły
źródło