Jak rozwiązać problem „AttributeError: __exit__” w wieloprocesorowości w Pythonie?

87

Próbowałem przepisać kod odczytujący csv, aby móc go uruchomić na wielu rdzeniach w Pythonie 3.2.2. Próbowałem wykorzystać Poolobiekt multiprocesingu, który zaadaptowałem z przykładów roboczych (i już pracowałem dla mnie przy innej części projektu). Pojawił się komunikat o błędzie, który okazał się trudny do odszyfrowania i rozwiązania problemu.

Błąd:

Traceback (most recent call last):
 File "parser5_nodots_parallel.py", line 256, in <module>
  MG,ppl = csv2graph(r)
 File "parser5_nodots_parallel.py", line 245, in csv2graph
  node_chunks)
 File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.2/lib/python3.2/multiprocessing/pool.py", line 251, in map
  return self.map_async(func, iterable, chunksize).get()
 File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.2/lib/python3.2/multiprocessing/pool.py", line 552, in get
  raise self._value
AttributeError: __exit__

Odpowiedni kod:

import csv
import time
import datetime
import re
from operator import itemgetter
from multiprocessing import Pool
import itertools

def chunks(l,n):
  """Divide a list of nodes `l` in `n` chunks"""
  l_c = iter(l)
  while 1:
    x = tuple(itertools.islice(l_c,n))
    if not x:
      return
    yield x

def csv2nodes(r):
  strptime = time.strptime
  mktime = time.mktime
  l = []
  ppl = set()
  pattern = re.compile(r"""[A-Za-z0-9"/]+?(?=[,\n])""")
  for row in r:
    with pattern.findall(row) as f:
      cell = int(f[3])
      id = int(f[2])
      st = mktime(strptime(f[0],'%d/%m/%Y'))
      ed = mktime(strptime(f[1],'%d/%m/%Y'))
    # collect list
    l.append([(id,cell,{1:st,2: ed})])
    # collect separate sets
    ppl.add(id)
  return (l,ppl)

def csv2graph(source):
  MG=nx.MultiGraph()
  # Remember that I use integers for edge attributes, to save space! Dic above.
  # start: 1
  # end: 2
  p = Pool()
  node_divisor = len(p._pool)
  node_chunks = list(chunks(source,int(len(source)/int(node_divisor))))
  num_chunks = len(node_chunks)
  pedgelists = p.map(csv2nodes,
            node_chunks)
  ll = []
  ppl = set()
  for l in pedgelists:
    ll.append(l[0])
    ppl.update(l[1])
  MG.add_edges_from(ll)
  return (MG,ppl)

with open('/Users/laszlosandor/Dropbox/peers_prisons/python/codetenus_test.txt','r') as source:
  r = source.readlines()
  MG,ppl = csv2graph(r)

Jaki jest dobry sposób rozwiązania tego problemu?

László
źródło
1
W moim przypadku przypadkowo zdałem wynik z Nonepowodu problemów z zakresem.
ThorSummoner
Miałem to, kiedy deklarowałem klasę, Class SomeClass(object):nawet gdybym wyraźnie miał wyjście z mojej klasy. Raz usunąłem z niego spadek objectdziałał. Nie mam pojęcia dlaczego, więc YMMV
mpag

Odpowiedzi:

154

Problem tkwi w tej linii:

with pattern.findall(row) as f:

Używasz withoświadczenia. Wymaga obiektu z metodami __enter__i __exit__. Ale pattern.findallzwraca a list, withpróbuje zapisać __exit__metodę, ale nie może jej znaleźć i zgłasza błąd. Po prostu użyj

f = pattern.findall(row)

zamiast.

utdemir
źródło
62

W tym przypadku nie jest to problem pytającego, ale pierwszym krokiem rozwiązywania problemów z ogólnym „AttributeError: __exit__” powinno być upewnienie się, że są tam nawiasy, np.

with SomeContextManager() as foo:
  #works because a new object is referenced...

nie

with SomeContextManager as foo:
  #AttributeError because the class is referenced

Łapie mnie od czasu do czasu i tu ląduję -__-

Kieszenie i
źródło
9

Błąd występuje również podczas próby użycia

with multiprocessing.Pool() as pool:
  # ...

ze zbyt starą wersją Pythona (np. Python 2.X) i nie obsługuje używania withrazem z pulami wieloprocesorowymi.

(Zobacz tę odpowiedź https://stackoverflow.com/a/25968716/1426569 na inne pytanie, aby uzyskać więcej informacji)

oseiskar
źródło
Tak! Działa świetnie na Pythonie 3.X
Sreekant Shenoy
-1

Przyczyną tego błędu jest: aplikacja Flask już działa, nie została zamknięta iw środku próbujemy uruchomić kolejną instancję przez: z app.app_context (): #Code Zanim użyjemy tego z instrukcją, musimy zrobić upewnij się, że zakres poprzednio uruchomionej aplikacji jest zamknięty.

SIDDHARTH SETHIA
źródło