Pytania oznaczone «authentication»

Uwierzytelnianie to proces weryfikacji tożsamości.

704
Git push powoduje „Błąd uwierzytelnienia”

Używam github na chwilę i byłem w porządku git add, git commiti git pushdo tej pory bez żadnych problemów. Nagle pojawia się błąd: fatal: Uwierzytelnienie nie powiodło się W terminalu sklonowałem repozytorium, pracowałem nad plikiem, a następnie dodałem go git adddo dziennika zmian, a kiedy to...