Pytania oznaczone «java»

Java jest popularnym językiem programowania wysokiego poziomu. Użyj tego tagu, jeśli masz problemy z używaniem lub rozumieniem samego języka. Ten znacznik jest rzadko używany samodzielnie i jest najczęściej używany w połączeniu z [spring], [spring-boot], [jakarta-ee], [android], [javafx], [gradle] i [maven].

4014
Unikanie! = Instrukcje null

Używam object != nulldużo, aby tego uniknąć NullPointerException. Czy jest na to dobra alternatywa? Na przykład często używam: if (someobject != null) { someobject.doCalc(); } To sprawdza czy NullPointerExceptiondla someobjectobiektu w powyższym fragmencie. Należy pamiętać, że zaakceptowana...

3026
Jak przekonwertować ciąg na int w Javie?

На этот вопрос есть ответы на Stack Overflow на русском : Как преобразовать String в int? Jak mogę przekonwertować Stringna intJava w Java? Mój ciąg zawiera tylko liczby i chcę zwrócić liczbę, którą reprezentuje. Na przykład, biorąc pod uwagę ciąg, "1234"wynikiem powinna...