Pytania oznaczone «typeerror»

Błąd TypeError to określony typ błędu, który pojawia się, gdy operacja lub funkcja jest stosowana do obiektu o niewłaściwym typie. Możesz go spotkać w Pythonie lub JavaScript.