Pytania oznaczone «algorithm»

W przypadku pytań dotyczących algorytmów kwantowych. To znaczy algorytmy, które teoretycznie mogą być wykonywane przez komputery kwantowe, zwykle komputery zapewniające „uniwersalne” obliczenia kwantowe.

24
Czy istnieje jakieś ogólne stwierdzenie dotyczące tego, jakie problemy można rozwiązać bardziej efektywnie za pomocą komputera kwantowego?

Czy istnieje ogólne stwierdzenie o tym, jakie problemy można rozwiązać bardziej efektywnie za pomocą komputerów kwantowych (tylko model bramki kwantowej)? Czy problemy, dla których znany jest dzisiaj algorytm, mają wspólną właściwość? O ile rozumiem obliczenia kwantowe pomagają rozwiązać problem...

18
Podział na bitcoiny kwantowe

tło Niedawno czytałem artykuł „Kwantowy bitcoin: anonimowa i rozproszona waluta zabezpieczona przez twierdzenie o mechanice kwantowej bez klonowania”, który pokazuje, jak kwantowa bitcoina mogłaby funkcjonować. Konkluzja artykułu stwierdza, że: kwantowe bitcoiny są atomowe i obecnie nie ma...

15
Algorytm Grovera: gdzie jest lista?

Algorytm Grovera służy między innymi do wyszukiwania elementu na nieuporządkowanej liście elementów o długości . Mimo że jest tu wiele pytań dotyczących tego tematu, nadal nie rozumiem tego.yy\mathbf{y}[x0,x1,...,xn−1][x0,x1,...,xn−1][\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, ...,...

14
Jak permutować (przetasować) wejście n-bitowe?

Interesuje mnie algorytm kwantowy, który pobiera jako dane wejściowe sekwencję n-bitową i który wytwarza jako dane wyjściowe przetasowaną (permutowaną) wersję tej sekwencji n-bitowej. Np. Jeśli dane wejściowe wynoszą 0,0,1,1 (więc n = 4 w tym przypadku), możliwe odpowiedzi...

14
Jakie aplikacje ma algorytm wyszukiwania Grovera?

Algorytm wyszukiwania Grovera zwykle mówi się o znalezieniu zaznaczonego wpisu w nieposortowanej bazie danych. Jest to naturalny formalizm, który pozwala na bezpośrednie zastosowanie go do poszukiwania rozwiązań problemów NP (gdzie dobre rozwiązanie można łatwo rozpoznać). Chciałem dowiedzieć się...

14
Czy powszechne użycie „ignorowania stałych” w informatyce jest przydatne przy porównywaniu obliczeń klasycznych z obliczeniami kwantowymi?

Daniel Sank wspomniał w komentarzu , odpowiadając na (moją) opinię, że stałe przyspieszenie w przypadku problemu z dopuszczeniem algorytmu wielomianowego czasu jest skąpe, że10810810^8 Teoria złożoności ma zbyt dużą obsesję na punkcie nieskończonych granic skalowania wielkości. W rzeczywistości...