insserv: ostrzeżenie: w skrypcie „mathkernel” brakuje tagów i przesłonięć LSB

19

Próbuję uruchomić: sudo update-rc.d avahi-daemon defaults

Ale dostaję błąd: insserv: warning: script 'mathkernel' missing LSB tags and overrides

Czytałem, że ma to coś wspólnego z silnikiem wolfram. Jakieś rozwiązania?

Waddas
źródło

Odpowiedzi:

23

Jeśli spojrzymy na /etc/init.d/skeletonskrypt, na początku są dwa znaki: ### BEGIN INIT INFOi ### END INIT INFO.

Wszystkie dane w tych znakach są konfiguracją zależności środowiska uruchomieniowego i można je znaleźć na Wiki Debiana .

W twoim skrypcie brakuje tych tagów i konfiguracji, więc insservużywa tylko niektórych ustawień domyślnych.

To jest tylko ostrzeżenie i nie należy się tym martwić, ale możesz to naprawić bardzo łatwo, a następnie możesz być Linux Standards Basezgodny (to znaczy LSB).

Najłatwiejszym sposobem naprawienia ostrzeżenia jest skopiowanie tagów LSB ze skeletonskryptu na początek mathkernelskryptu i po prostu zmiana skeletonna mathkernel.

źrebaki
źródło
2
Nie jest to ograniczone do RaspberryPI, na przykład ten błąd
pojawił się
1

To tylko ostrzeżenie, twój skrypt nadal będzie działał. Ale jeśli chcesz usunąć ostrzeżenie, po prostu wypróbuj to polecenie

sudo apt-get remove insserv

Raj
źródło