Jak mogę podłączyć ekran LCD oparty na HD44780?

13

Rozwijając to pytanie . Patrzę na kilka różnych sposobów podłączenia HD44780 do pinów GPIO i różnych kompromisów.

Oto mój „zegar światowy” uruchamiający RPi za pomocą I²C RPi z 3 wyświetlaczami HD44780 za pośrednictwem I²C

Do tej pory mam tylko jeden działający przy użyciu 6 pinów GPIO podobnych do samouczka w Adafruit i wersję I²C z MCP23017

Inne pomysły, które chciałbym rozpocząć to:

Wersja z 6 pinami GPIO jest prosta, ale wykorzystuje 6 cennych pinów GPIO
. Wersja CD4094 jest bardzo tania i wymaga tylko 2 pinów GPIO
. Wersja I²C jest tylko nieco droższa, ale może obsługiwać do 6 wyświetlaczy za pomocą jednego MCP23017 i współdzielić I²C z innymi urządzeniami

Czy ktoś może pomyśleć o innych opcjach do wypróbowania?

John La Rooy
źródło
Spójrz na to: schnatterente.net/technik/… To naprawdę fajny czytnik RSS dla wyświetlacza Raspberry Pi + HD44780! :)

Odpowiedzi:

5

6 pinów GPIO

Oto kod, którego obecnie używam. Jak dotąd działa tylko GPIO. Spójrz na test_gpiofunkcję, aby zobaczyć / zmienić, które piny GPIO są podłączone do których pinów w module LCD.

import time
import RPi.GPIO as GPIO

class LCD_GPIO(object):
  # Timing constants
  E_PULSE = 0.00005
  E_DELAY = 0.00005
  def __init__(self, RS, E, D4, D5, D6, D7):
    self.RS = RS
    self.E = E
    self.D4 = D4
    self.D5 = D5
    self.D6 = D6
    self.D7 = D7

    GPIO.setmode(GPIO.BCM)    # Use BCM GPIO numbers
    GPIO.setup(self.E, GPIO.OUT) # E
    GPIO.setup(self.RS, GPIO.OUT) # RS
    GPIO.setup(self.D4, GPIO.OUT) # DB4
    GPIO.setup(self.D5, GPIO.OUT) # DB5
    GPIO.setup(self.D6, GPIO.OUT) # DB6
    GPIO.setup(self.D7, GPIO.OUT) # DB7

  def lcd_byte(self, data, mode):
    GPIO.output(self.RS, mode)

    for bits in (data>>4, data):
      GPIO.output(self.D4, bits&0x01)
      GPIO.output(self.D5, bits&0x02)
      GPIO.output(self.D6, bits&0x04)
      GPIO.output(self.D7, bits&0x08)

      # Toggle E
      time.sleep(self.E_DELAY)
      GPIO.output(self.E, True)
      time.sleep(self.E_PULSE)
      GPIO.output(self.E, False)
      time.sleep(self.E_DELAY)


class LCD_23017(object):
  pass

class LCD_4094(object):
  pass  

class HD47780(object):
  LCD_CHR = True
  LCD_CMD = False
  # Base addresses for lines on a 20x4 display
  LCD_BASE = 0x80, 0xC0, 0x94, 0xD4

  def __init__(self, driver, rows=2, width=16):
    self.rows = rows
    self.width = width
    self.driver = driver
    self.lcd_init()

  def lcd_init(self):
    # Initialise display
    lcd_byte = self.driver.lcd_byte
    for i in 0x33, 0x32, 0x28, 0x0C, 0x06, 0x01:
      lcd_byte(i, self.LCD_CMD)


  def lcd_string(self, message):
    # Send string to display
    lcd_byte = self.driver.lcd_byte
    lcd_byte(self.LCD_BASE[0], self.LCD_CMD)
    for i in bytearray(message.ljust(self.width)):
      lcd_byte(i, self.LCD_CHR)

def test_gpio():
  driver = LCD_GPIO(RS=7, E=8, D4=25, D5=24, D6=23, D7=18)
  lcd = HD47780(driver=driver, rows=4, width=20)
  lcd.lcd_string("Welcome gnibbler")


def main():
  test_gpio()

if __name__ == "__main__":
  main()
John La Rooy
źródło
5

I²C

Podłączenie go jest dość proste. Kontrastowy pin ( VO ) poszczególnych wyświetlaczy, których używam, musi być podłączony do uziemienia. Zwykle podłącza się go do potencjometru, aby ustawić napięcie między V SS a V CC

Moje wyświetlacze nie mają podświetlenia, więc nie podłączyłem ich, aby zmniejszyć bałagan na schemacie. Jeśli twoje ma podświetlenie, powinieneś oczywiście podłączyć je w zwykły sposób

Możesz podłączyć do 3 monitorów równolegle do każdego portu MCP23017. Jedyną różnicą jest to, że pin włączający z każdego wyświetlacza musi być podłączony do osobnego pinu (GPB1-GPB3)

Raspberry Pi prowadzący HD44780 przez MCP23017

#!/usr/bin/env python
"""World Clock Demo
  It should be fairly obvious how to change this code to work for other timezones"""
import time

class LCD_23017(object):
  # Timing constants
  E_PULSE = 0.00005
  E_DELAY = 0.00005
  def __init__(self, bus, addr, port, rs, en):
    self.bus = bus
    self.addr = addr
    self.rs = rs
    self.en = en

    self.DIRECTION = 0x00 if port == 'A' else 0x01
    self.DATA = 0x12 if port == 'A' else 0x13

    self.bus.write_byte_data(addr, self.DIRECTION, 0x00)

  def lcd_byte(self, data, rs):
    rs <<= self.rs
    en = 1 << self.en
    for nybble in (data&0xf0, data<<4):
      self.bus.write_byte_data(self.addr, self.DATA, nybble | rs)
      time.sleep(self.E_DELAY)
      self.bus.write_byte_data(self.addr, self.DATA, nybble | rs | en)
      time.sleep(self.E_PULSE)
      self.bus.write_byte_data(self.addr, self.DATA, nybble | rs)


class HD47780(object):
  LCD_CHR = True
  LCD_CMD = False
  # Base addresses for lines on a 20x4 display
  LCD_BASE = 0x80, 0xC0, 0x94, 0xD4

  def __init__(self, driver, rows=2, width=16):
    self.rows = rows
    self.width = width
    self.driver = driver
    self.lcd_init()

  def lcd_init(self):
    # Initialise display
    lcd_byte = self.driver.lcd_byte
    for i in 0x33, 0x32, 0x28, 0x0C, 0x06, 0x01:
      lcd_byte(i, self.LCD_CMD)

  def lcd_string(self, message, line=0):
    # Send string to display
    lcd_byte = self.driver.lcd_byte
    lcd_byte(self.LCD_BASE[line], self.LCD_CMD)
    for i in bytearray(message.ljust(self.width)):
      lcd_byte(i, self.LCD_CHR)


def test_i2c():
  from datetime import datetime
  import pytz
  import smbus

  ## For Rev1.0 Raspberry Pi
  driver1 = LCD_23017(bus=smbus.SMBus(0), addr=0x27, port='B', rs=0, en=1)
  driver2 = LCD_23017(bus=smbus.SMBus(0), addr=0x27, port='B', rs=0, en=2)
  driver3 = LCD_23017(bus=smbus.SMBus(0), addr=0x27, port='B', rs=0, en=3)

  ## For Rev2.0 Raspberry Pi
  #driver1 = LCD_23017(bus=smbus.SMBus(1), addr=0x27, port='B', rs=0, en=1)
  #driver2 = LCD_23017(bus=smbus.SMBus(1), addr=0x27, port='B', rs=0, en=2)
  #driver3 = LCD_23017(bus=smbus.SMBus(1), addr=0x27, port='B', rs=0, en=3)


  lcd1 = HD47780(driver=driver1, rows=2, width=16)
  lcd2 = HD47780(driver=driver2, rows=2, width=16)
  lcd3 = HD47780(driver=driver3, rows=2, width=16)
  lcd1.lcd_string("  New York")
  lcd2.lcd_string("   London")
  lcd3.lcd_string("  Melbourne")
  new_york_tz = pytz.timezone("America/New_York")
  london_tz = pytz.timezone("Europe/London")
  melbourne_tz = pytz.timezone("Australia/Melbourne")
  while True:
    time.sleep(1-time.time()%1) # Wait until the next second
    lcd1.lcd_string(datetime.now(new_york_tz).ctime()[3:], line=1)
    lcd2.lcd_string(datetime.now(london_tz).ctime()[3:], line=1)
    lcd3.lcd_string(datetime.now(melbourne_tz).ctime()[3:], line=1)

def main():
  test_i2c()

if __name__ == "__main__":
  main()
John La Rooy
źródło
Dzięki. To działa!. Ten świetny post bardzo mi pomaga. Tylko komentarz dla początkujących (takich jak ja). Jeśli używasz Raspberry Rev.2, użyj w kodzie bus = smbus.SMBus (1) zamiast bus = smbus.SMBus (0). Adres można ustalić, uruchamiając następującą komendę: „sudo i2cdetect -y 1” (użyj 0 zamiast 1 zamiast Raspberry Rev.1). W moim przypadku było 0x20 zamiast 0x27. Wielkie dzięki.