Skalibruj ustawienia overscan

13

Istnieją opcje dostosowania ustawień overscan w /boot/config.txt.

# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
disable_overscan=0

# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16

Czy jest jakiś sposób na „przetestowanie” overscan_*ustawień zamiast ręcznej edycji pliku konfiguracyjnego, restartowania systemu, sprawdzania, czy ustawienia wymagają dalszej regulacji, a następnie restartowania, aż wszystkie ustawienia będą dobrze pasować do mojego monitora?

IQAndreas
źródło
1
Mam nadzieję, że istnieje jakaś aplikacja, która ma ekrany, takie jak: „Naciskaj strzałki w lewo lub w prawo, aż całe pole znajdzie się na ekranie” .
IQAndreas,
Sprawdź ten artykuł Ustawienia Overscan w Raspberry Pi
BPatrick

Odpowiedzi: