Jak można ustalić bieżący numer wersji oprogramowania?

Odpowiedzi:

20

Możesz sprawdzić wersję oprogramowania układowego GPU, wprowadzając następujące polecenie w wierszu poleceń:

sudo /opt/vc/bin/vcgencmd version
Steve Robillard
źródło
3
Prawdziwe pytanie brzmi: dlaczego umieścili go w tak niejasnym miejscu?
Alex Chamberlain,
4
@AlexChamberlain, Jest to spowodowane architekturą systemu operacyjnego Linux. Folder / opt zawiera opcjonalne pakiety, dlatego należy tam zainstalować pakiet
vcgencmd