Jak mogę zapisać dane w formacie YAML w pliku?

Odpowiedzi:

196
import yaml

data = dict(
  A = 'a',
  B = dict(
    C = 'c',
    D = 'd',
    E = 'e',
  )
)

with open('data.yml', 'w') as outfile:
  yaml.dump(data, outfile, default_flow_style=False)

default_flow_style=FalseParametr jest niezbędny do wytworzenia formatu chcesz (styl flow), inaczej zagnieżdżonych zbiorów produkuje styl blok:

A: a
B: {C: c, D: d, E: e}
Matthew Trevor
źródło
14
default_flow_style = True robi odwrotnie, jak podano w odpowiedzi poniżej!
encc
Czy jest korzyść z używania withtutaj w przeciwieństwie do jednowierszowego?
src
2
@src withzapewnia prawidłowe zamknięcie pliku, gdy nie jest już potrzebny
kbolino
Zobacz Munch , stackoverflow.com/questions/52570869/… import yaml; from munch import munchify; f = munchify(yaml.safe_load(…));print(f.B.C)
Hans Ginzel
76

Link do dokumentacji PyYAML pokazującej różnicę dla default_flow_styleparametru. Aby zapisać go do pliku w trybie blokowym (często bardziej czytelnym):

d = {'A':'a', 'B':{'C':'c', 'D':'d', 'E':'e'}}
with open('result.yml', 'w') as yaml_file:
  yaml.dump(d, yaml_file, default_flow_style=False)

produkuje:

A: a
B:
 C: c
 D: d
 E: e
lou
źródło
Zobacz Munch , stackoverflow.com/questions/52570869/… import yaml; from munch import munchify; f = munchify(yaml.safe_load(…));print(f.B.C)
Hans Ginzel