Pytania oznaczone «python»

Python to wieloparadowy, dynamicznie typowany, uniwersalny język programowania. Został zaprojektowany tak, aby szybko się uczyć, rozumieć i używać oraz wymuszać czystą i jednolitą składnię. Należy pamiętać, że Python 2 oficjalnie nie jest obsługiwany od 01-01-2020. Jednak w przypadku pytań Python specyficznych dla wersji dodaj znacznik [python-2.7] lub [python-3.x]. Jeśli korzystasz z wariantu lub biblioteki Pythona (np. Jython, PyPy, Pandas, Numpy), dołącz go do tagów.

5601
Jak sprawdzić, czy plik istnieje bez wyjątków?

Czy masz problem z przepełnieniem stosu w przepełnieniu : Czy masz problem z przepełnieniem stosu? Over Over Over Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Stack Jak...

4781
Jak scalić dwa słowniki w jednym wyrażeniu w Pythonie?

На этот вопрос есть ответы на przepełnienie stosu на русском : Почему нельзя просто взять и сложить два словаря? Mam dwa słowniki w języku Python i chcę napisać jedno wyrażenie, które zwróci te dwa słowniki połączone. Potrzebowałbym tej update()metody, gdyby zwrócił wynik...

3601
Uzyskujesz dostęp do indeksu w pętlach „for”?

Jak uzyskać dostęp do indeksu w forpętli, jak poniżej? ints = [8, 23, 45, 12, 78] for i in ints: print('item #{} = {}'.format(???, i)) Chcę uzyskać ten wynik: item #1 = 8 item #2 = 23 item #3 = 45 item #4 = 12 item #5 = 78 Jak przejść przez pętlę za pomocą forpętli, jak uzyskać dostęp do...

3234
Jak sprawdzić, czy lista jest pusta?

Odpowiedzi na to pytanie są dziełem społeczności . Edytuj istniejące odpowiedzi, aby poprawić ten post. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Na przykład, jeśli przekazano następujące: a = [] Jak sprawdzić, czy ajest

3112
Używanie zmiennych globalnych w funkcji

Jak mogę utworzyć lub użyć zmiennej globalnej w funkcji? Jeśli utworzę zmienną globalną w jednej funkcji, jak mogę użyć tej zmiennej globalnej w innej funkcji? Czy muszę przechowywać zmienną globalną w zmiennej lokalnej funkcji, która potrzebuje jej