Minimalny serwer WWW przy użyciu netcat

129

Próbuję ustawić minimalny serwer WWW za pomocą netcat (nc). Na przykład, gdy przeglądarka wywołuje localhost: 1500, powinna pokazać wynik funkcji ( data w poniższym przykładzie, ale ostatecznie będzie to program w języku Python lub c, który dostarcza pewne dane). Mój mały serwer sieciowy netcat musi być chwilową prawdziwą pętlą w bashu, prawdopodobnie tak prostym, jak to:

while true ; do echo -e "HTTP/1.1 200 OK\n\n $(date)" | nc -l -p 1500 ; done

Kiedy próbuję tego, przeglądarka pokazuje aktualnie dostępne dane w momencie uruchomienia nc. Chcę jednak, aby przeglądarka wyświetlała dane w momencie, gdy żąda ich. Jak mogę to osiągnąć?

i wagon
źródło
Dziękuję wszystkim za sugestie, które doprowadziły mnie do dalszych poszukiwań w Google. Tak się złożyło, że pod linkiem natrafiłem na zupełnie inne rozwiązanie . Nie mogę używać języka Python ani C, ale przetestowałem go już na wszystkich platformach docelowych. Problem z netcatem polega na tym, że istnieje tak wiele różnych wersji. Niektóre z nich nie pozwalają na opcje -e, -c lub -q.
andwagon

Odpowiedzi:

52

Spróbuj tego:

while true ; do nc -l -p 1500 -c 'echo -e "HTTP/1.1 200 OK\n\n $(date)"'; done

Te -cmarki Netcat wykonać daną komendę w powłoce, dzięki czemu można używać echo. Jeśli nie potrzebujesz echa, użyj -e. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, spróbuj man nc. Zwróć uwagę, że podczas korzystania echoz programu Twój program ( dateopcja -replacement) nie może uzyskać żądania przeglądarki. Więc prawdopodobnie w końcu chcesz zrobić coś takiego:

while true ; do nc -l -p 1500 -e /path/to/yourprogram ; done

Gdzie yourprogramnależy wykonać czynności związane z protokołem, takie jak obsługa GET, wysyłanie HTTP 200 itp.

Constantin Berhard
źródło
33
Netcat OpenBSD działa inaczej, możesz zrobić coś takiegowhile true; do echo -e "HTTP/1.1 200 OK\n\n $(date)" | nc -l localhost 1500; done
matlehmann
2
Od człowieka dla nc , -p opis:It is an error to use this option in conjunction with the -l option
sbeliakov
1
Kombinacja -l -p pochodzi z pytania i wydaje się działać w przypadku autora pytania. Więc nie kwestionowałem tego, ale go użyłem.
Constantin Berhard
2
Chociaż strona podręcznika nc, którą widzę, również mówi, że używanie tej -popcji razem z -ljedną jest błędem, oficjalna witryna internetowa netcat używa obu opcji w swoich przykładach. Zobacz: nc110.sourceforge.net
LS,
2
Istnieją co najmniej 3 główne „smaki” nc: Hobbit (oryginał), BSD / Mac OS X i GNU (najstarszy z tej grupy i nie jest już obsługiwany). Jest też Ncat Nmapa . Podnoszę to, ponieważ myślę, że warto zauważyć, że flagi -li -prazem są uważane za błąd tylko w wersji BSD nc, stąd alternatywna składnia podana przez @matlehmann
Mark G.
39

Nie wiem, jak i dlaczego, ale udaje mi się to znaleźć i działa dla mnie, miałem problem, chciałem zwrócić wynik wykonania basha

$ while true; do { echo -e 'HTTP/1.1 200 OK\r\n'; sh test; } | nc -l 8080; done

UWAGA: To polecenie zostało pobrane z: http://www.razvantudorica.com/08/web-server-in-one-line-of-bash

wykonuje to test skryptu bash i zwraca wynik do klienta przeglądarki łączącego się z serwerem uruchamiającym to polecenie na porcie 8080

Mój skrypt wykonuje ten bankomat

$ nano test

#!/bin/bash

echo "************PRINT SOME TEXT***************\n"
echo "Hello World!!!"
echo "\n"

echo "Resources:"
vmstat -S M
echo "\n"

echo "Addresses:"
echo "$(ifconfig)"
echo "\n"


echo "$(gpio readall)"

i wyświetla się moja przeglądarka internetowa

************PRINT SOME TEXT***************

Hello World!!!


Resources:
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa
 0 0   0  314   18   78  0  0   2   1 306  31 0 0 100 0


Addresses:
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:86:e8:c5 
     inet addr:192.168.1.83 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:27734 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:26393 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:1924720 (1.8 MiB) TX bytes:3841998 (3.6 MiB)

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)


GPIOs:
+----------+-Rev2-+------+--------+------+-------+
| wiringPi | GPIO | Phys | Name  | Mode | Value |
+----------+------+------+--------+------+-------+
|   0  | 17 | 11 | GPIO 0 | IN  | Low  |
|   1  | 18 | 12 | GPIO 1 | IN  | Low  |
|   2  | 27 | 13 | GPIO 2 | IN  | Low  |
|   3  | 22 | 15 | GPIO 3 | IN  | Low  |
|   4  | 23 | 16 | GPIO 4 | IN  | Low  |
|   5  | 24 | 18 | GPIO 5 | IN  | Low  |
|   6  | 25 | 22 | GPIO 6 | IN  | Low  |
|   7  |  4 |  7 | GPIO 7 | IN  | Low  |
|   8  |  2 |  3 | SDA  | IN  | High |
|   9  |  3 |  5 | SCL  | IN  | High |
|   10  |  8 | 24 | CE0  | IN  | Low  |
|   11  |  7 | 26 | CE1  | IN  | Low  |
|   12  | 10 | 19 | MOSI  | IN  | Low  |
|   13  |  9 | 21 | MISO  | IN  | Low  |
|   14  | 11 | 23 | SCLK  | IN  | Low  |
|   15  | 14 |  8 | TxD  | ALT0 | High |
|   16  | 15 | 10 | RxD  | ALT0 | High |
|   17  | 28 |  3 | GPIO 8 | ALT2 | Low  |
|   18  | 29 |  4 | GPIO 9 | ALT2 | Low  |
|   19  | 30 |  5 | GPIO10 | ALT2 | Low  |
|   20  | 31 |  6 | GPIO11 | ALT2 | Low  |
+----------+------+------+--------+------+-------+

po prostu wspaniałe!

maco1717
źródło
2
lepiej zrób http 1.0, ponieważ http 1.1 tylko dodając połączenie: utrzymywanie aktywności, co jest złe w tym przypadku.
Shimon Doodkin,
3
@ShimonDoodkin Byłoby to bezcelowe, ponieważ netcat nie rozumie HTTP. Uaktywniasz funkcję utrzymywania aktywności w netcacie, przekazując -kflagę, a nie dodając Connection: keep-alivedo nagłówka żądania.
Braden Best
1
Działa również na dziwnej wersji nc na Macu :)
judepereira
28

Dodaj -q 1do netcatwiersza poleceń:

while true; do 
 echo -e "HTTP/1.1 200 OK\n\n $(date)" | nc -l -p 1500 -q 1
done
Ansgar Wiechers
źródło
3
-q1 nie pracuje w CentOS6.x, co powinno być wykorzystane do CentOS6.x gdzie mówiąc: nc: invalid option -- 'q'. while true; do tail -f /usr/local/freeswitch/log/freeswitch.log | nc -l 9999; done &
@YumYumYum Jestem na OS X i nie mam freeswitcha. Jaka jest zawartość /usr/local/freeswitch/log/freeswitch.log?
HairOfTheDog,
3
Dodawanie -q 1działało dla mnie na Ubuntu 18.04. Mam nadzieję, że to pomoże.
EmpathicSage
20

Problem, z którym się spotykasz, polega na tym, że nc nie wie, kiedy klient sieciowy wykonuje swoje żądanie, aby mógł na nie odpowiedzieć.
Sesja internetowa powinna wyglądać mniej więcej tak.

TCP session is established.
Browser Request Header: GET / HTTP/1.1
Browser Request Header: Host: www.google.com
Browser Request Header: \n #Note: Browser is telling Webserver that the request header is complete.
Server Response Header: HTTP/1.1 200 OK
Server Response Header: Content-Type: text/html
Server Response Header: Content-Length: 24
Server Response Header: \n #Note: Webserver is telling browser that response header is complete 
Server Message Body: <html>sample html</html>
Server Message Body: \n #Note: Webserver is telling the browser that the requested resource is finished. 
The server closes the TCP session.

Wiersze zaczynające się od „\ n” to po prostu puste wiersze bez spacji i zawierające jedynie znak nowego wiersza.

Mam mój bash httpd uruchomiony przez xinetd, samouczek xinetd . Rejestruje również datę, godzinę, adres IP przeglądarki i całe żądanie przeglądarki do pliku dziennika i oblicza długość zawartości dla odpowiedzi nagłówka serwera.

user@machine:/usr/local/bin# cat ./bash_httpd
#!/bin/bash
x=0;
Log=$( echo -n "["$(date "+%F %T %Z")"] $REMOTE_HOST ")$(
    while read I[$x] && [ ${#I[$x]} -gt 1 ];do
       echo -n '"'${I[$x]} | sed -e's,.$,",'; let "x = $x + 1";
    done ;
); echo $Log >> /var/log/bash_httpd

Message_Body=$(echo -en '<html>Sample html</html>')
echo -en "HTTP/1.0 200 OK\nContent-Type: text/html\nContent-Length: ${#Message_Body}\n\n$Message_Body"

Aby dodać więcej funkcji, możesz dołączyć.

      METHOD=$(echo ${I[0]} |cut -d" " -f1)
      REQUEST=$(echo ${I[0]} |cut -d" " -f2)
      HTTP_VERSION=$(echo ${I[0]} |cut -d" " -f3)
      If METHOD = "GET" ]; then 
        case "$REQUEST" in

          "/") Message_Body="HTML formatted home page stuff"
            ;;
          /who) Message_Body="HTML formatted results of who"
            ;;
          /ps) Message_Body="HTML formatted results of ps"
            ;;
          *) Message_Body= "Error Page not found header and content"
            ;;
        esac

      fi

Miłego uderzenia!

Keith Reynolds
źródło
11

Miałem tę samą potrzebę / problem, ale nic tutaj nie działało (lub nie rozumiałem wszystkiego), więc to jest moje rozwiązanie.

Publikuję mój minimal_http_server.sh (pracuję z moim / bin / bash (4.3.11), ale nie / bin / sh z powodu przekierowania):

rm -f out
mkfifo out
trap "rm -f out" EXIT
while true
do
 cat out | nc -l 1500 > >( # parse the netcat output, to build the answer redirected to the pipe "out".
  export REQUEST=
  while read -r line
  do
   line=$(echo "$line" | tr -d '\r\n')

   if echo "$line" | grep -qE '^GET /' # if line starts with "GET /"
   then
    REQUEST=$(echo "$line" | cut -d ' ' -f2) # extract the request
   elif [ -z "$line" ] # empty line / end of request
   then
    # call a script here
    # Note: REQUEST is exported, so the script can parse it (to answer 200/403/404 status code + content)
    ./a_script.sh > out
   fi
  done
 )
done

I mój a_script.sh (z twoimi potrzebami):

#!/bin/bash

echo -e "HTTP/1.1 200 OK\r"
echo "Content-type: text/html"
echo

date
syme
źródło
Po uruchomieniu minimal_http_server.sh, gdy wielokrotnie sprawdzamy adres URL w ciągu 1 sekundy, wyświetla się strona nie została znaleziona. Ale kiedy podajemy interwał 1 sekundy dla każdego żądania, działa dobrze. Zauważyłem również, że gdy utrzymujemy tę usługę działającą i otrzymujemy żądanie curl z innego skryptu powłoki, usługa przestaje działać lub ulega awarii. Każdy pomysł, co może być nie tak
satish john
@satishjohn Z moich obecnych umiejętności (lepiej niż w tamtym czasie), właśnie poprawiłem dwie główne usterki ( readi tr) i mniejszą ( [po elif). Nie odtwarzam twojego problemu. Nie rozumiem, dlaczego minimal_http_server.sh powodowałby te 1-sekundowe interwały. Możesz określić, czy jest to minimal_http_server.sh, czy plik „a_script.sh”, który jest uszkodzony, uruchamiając wiele razy (z taką samą częstotliwością jak żądania curl) ./a_script.sh po ustawieniu zmiennej środowiskowej REQUEST.
syme
11

Inny sposób, aby to zrobić

while true; do (echo -e 'HTTP/1.1 200 OK\r\n'; echo -e "\n\tMy website has date function" ; echo -e "\t$(date)\n") | nc -lp 8080; done

Przetestujmy to za pomocą 2 żądań HTTP za pomocą curl

W tym przykładzie 172.16.2.6 to adres IP serwera.

Po stronie serwera

admin@server:~$ while true; do (echo -e 'HTTP/1.1 200 OK\r\n'; echo -e "\n\tMy website has date function" ; echo -e "\t$(date)\n") | nc -lp 8080; done

GET / HTTP/1.1 Host: 172.16.2.6:8080 User-Agent: curl/7.48.0 Accept:
*/*

GET / HTTP/1.1 Host: 172.16.2.6:8080 User-Agent: curl/7.48.0 Accept:
*/*

Strona klienta

user@client:~$ curl 172.16.2.6:8080

    My website has date function
    Tue Jun 13 18:00:19 UTC 2017

user@client:~$ curl 172.16.2.6:8080

    My website has date function
    Tue Jun 13 18:00:24 UTC 2017

user@client:~$

Jeśli chcesz wykonać inne polecenie, możesz zamienić $ (data).

Charlotte Russell
źródło
6
mkfifo pipe;
while true ; 
do 
  #use read line from pipe to make it blocks before request comes in,
  #this is the key.
  { read line<pipe;echo -e "HTTP/1.1 200 OK\r\n";echo $(date);
  } | nc -l -q 0 -p 8080 > pipe; 

done
eeeyes
źródło
jak to działa? read line<pipebędzie czekać, aż ncsię napisze pipe? Ale w tym momencie myślę, że żądanie zostało wykonane, zanim odpowiedź zostanie napisana ..?
fentas
mkfifo tworzy potok blokujący, co oznacza, że ​​polecenia echo nie będą wykonywane, dopóki nc nie odczyta żądania.
InvisibleWolf
5

Oto piękno małego serwera internetowego bash , znalazłem go online, rozwidliłem kopię i trochę go ulepszyłem - używa socatlub netcatprzetestowałem go socat- jest samodzielny w jednym skrypcie i generuje własny plik konfiguracyjny i favicon.

Domyślnie uruchomi się jako przeglądarka plików z obsługą sieci, ale można ją łatwo skonfigurować za pomocą pliku konfiguracyjnego dla dowolnej logiki. W przypadku plików przesyła strumieniowo obrazy i muzykę (mp3), wideo (mp4, avi itp.) - testowałem przesyłanie strumieniowe różnych typów plików na urządzenia z systemem Linux, Windows i Android, w tym smartwatch!

Myślę, że w rzeczywistości strumieniuje lepiej niż VLC. Zauważyłem, że jest to przydatne do przesyłania plików do klientów zdalnych, którzy nie mają dostępu poza przeglądarką internetową, np. Smartwatch z Androidem, bez konieczności fizycznego łączenia się z portem USB.

Jeśli chcesz go wypróbować, po prostu skopiuj i wklej go do pliku o nazwie bashttpd, a następnie uruchom go na hoście za pomocą $> bashttpd -s

Następnie możesz przejść do dowolnego innego komputera (zakładając, że zapora nie blokuje przychodzących połączeń TCP do portu 8080 - domyślny port, możesz zmienić port na dowolny, używając zmiennych globalnych u góry skryptu). http://bashttpd_server_ip:8080

#!/usr/bin/env bash

#############################################################################
###########################################################################
###             bashttpd v 1.12
###
### Original author: Avleen Vig,    2012
### Reworked by:   Josh Cartwright, 2012
### Modified by:   A.M.Danischewski, 2015 
### Issues: If you find any issues leave me a comment at 
### http://scriptsandoneliners.blogspot.com/2015/04/bashttpd-self-contained-bash-webserver.html 
### 
### This is a simple Bash based webserver. By default it will browse files and allows for 
### retrieving binary files. 
### 
### It has been tested successfully to view and stream files including images, mp3s, 
### mp4s and downloading files of any type including binary and compressed files via 
### any web browser. 
### 
### Successfully tested on various browsers on Windows, Linux and Android devices (including the 
### Android Smartwatch ZGPAX S8). 
### 
### It handles favicon requests by hardcoded favicon image -- by default a marathon 
### runner; change it to whatever you want! By base64 encoding your favorit favicon 
### and changing the global variable below this header. 
### 
### Make sure if you have a firewall it allows connections to the port you plan to 
### listen on (8080 by default). 
### 
### By default this program will allow for the browsing of files from the 
### computer where it is run. 
### 
### Make sure you are allowed connections to the port you plan to listen on 
### (8080 by default). Then just drop it on a host machine (that has bash) 
### and start it up like this:
###   
### $192.168.1.101> bashttpd -s
###   
### On the remote machine you should be able to browse and download files from the host 
### server via any web browser by visiting:
###   
### http://192.168.1.101:8080 
### 
#### This program requires (to work to full capacity) by default: 
### socat or netcat (w/ '-e' option - on Ubuntu netcat-traditional)
### tree - useful for pretty directory listings 
### If you are using socat, you can type: bashttpd -s 
### 
### to start listening on the LISTEN_PORT (default is 8080), you can change 
### the port below. 
### E.g.  nc -lp 8080 -e ./bashttpd ## <-- If your nc has the -e option.  
### E.g.  nc.traditional -lp 8080 -e ./bashttpd 
### E.g.  bashttpd -s -or- socat TCP4-LISTEN:8080,fork EXEC:bashttpd
### 
### Copyright (C) 2012, Avleen Vig <[email protected]>
### 
### Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
### this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
### the Software without restriction, including without limitation the rights to
### use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
### the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
### subject to the following conditions:
### 
### The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
### copies or substantial portions of the Software.
### 
### THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
### IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
### FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
### COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
### IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
### CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
### 
###########################################################################
#############################################################################

 ### CHANGE THIS TO WHERE YOU WANT THE CONFIGURATION FILE TO RESIDE 
declare -r BASHTTPD_CONF="/tmp/bashttpd.conf"

 ### CHANGE THIS IF YOU WOULD LIKE TO LISTEN ON A DIFFERENT PORT 
declare -i LISTEN_PORT=8080 

 ## If you are on AIX, IRIX, Solaris, or a hardened system redirecting 
 ## to /dev/random will probably break, you can change it to /dev/null. 
declare -a DUMP_DEV="/dev/random" 

 ## Just base64 encode your favorite favicon and change this to whatever you want.  
declare -r FAVICON="AAABAAEAEBAAAAEAIABoBAAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEAIAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADg4+3/srjc/5KV2P+ortn/xMrj/6Ch1P+Vl9f/jIzc/3572f+CgNr/fnzP/3l01f+Ih9r/h4TZ/8fN4//P1Oj/3uPr/7O+1v+xu9X/u8XY/9bi6v+UmdD/XV26/3F1x/+GitT/VVXC/3x/x/+HjNT/lp3Z/6633f/E0eD/2ePr/+bt8v/U4+v/0uLp/9Xj6//Z5e3/oKbX/0pJt/9maML/cHLF/3p8x//T3+n/3Ofu/9vo7//W5Oz/0uHq/9zn7f/j6vD/1OLs/8/f6P/R4Oj/1OPr/7jA4f9KSbf/Skm3/3p/yf/U4ez/1ePq/9rn7//Z5e3/0uHp/87e5//a5Ov/5Ovw/9Hf6v/T4uv/1OLp/9bj6/+kq9r/Skq3/0pJt/+cotb/zdnp/9jl7f/a5u//1+Ts/9Pi6v/O3ub/2uXr/+bt8P/Q3un/0eDq/9bj7P/Z5u7/r7jd/0tKt/9NTLf/S0u2/8zW6v/c5+//2+fv/9bj6//S4un/zt3m/9zm7P/k7PD/1OPr/9Li7P/V5Oz/2OXt/9jl7v+HjM3/lZvT/0tKt/+6w+L/2ebu/9fk7P/V4+v/0uHq/83d5v/a5ev/5ezw/9Pi6v/U4+z/1eXs/9bj6//b5+//vsjj/1hYvP9JSLb/horM/9nk7P/X5e3/1eTs/9Pi6v/P3uf/2eXr/+Tr7//O3+n/0uLr/9Xk7P/Y5e3/w8/k/7XA3/9JR7f/SEe3/2lrw//G0OX/1uLr/9Xi7P/T4ev/0N/o/9zn7f/k7PD/zN3p/8rd5v/T4ur/1ePt/5We0/+0w9//SEe3/0pKt/9OTrf/p7HZ/7fD3//T4uv/0N/o/9Hg6f/d5+3/5ezw/9Li6//T4uv/2ubu/8PQ5f9+hsr/ucff/4eOzv+Ei8z/rLja/8zc6P/I1+b/0OLq/8/f6P/Q4Oj/3eft/+bs8f/R4On/0+Lq/9Tj6v/T4Ov/wM7h/9Df6f/M2uf/z97q/9Dg6f/Q4On/1OPr/9Tj6//S4ur/0ODp/93o7f/n7vH/0N/o/8/f5//P3+b/2OXt/9zo8P/c6fH/zdjn/7fB3/+3weD/1eLs/9nn7//V5Oz/0+Lr/9Pi6//e6O7/5u3x/9Pi6v/S4en/0uLp/9Tj6//W4+v/3Ojw/9rm7v9vccT/wcvm/9rn7//X5Oz/0uHq/9Hg6f/S4er/3uju/+bt8f/R4On/0uHp/9Xk6//Y5u7/1OTs/9bk7P/W5Ov/XFy9/2lrwf/a5+//1uPr/9Pi6v/U4er/0eHq/93o7v/v8vT/5ezw/+bt8f/o7vL/6e/z/+jv8v/p7/L/6e/y/9XZ6//IzOX/6e7y/+nv8v/o7vL/5+7x/+ft8f/r8PP/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==" 

declare -i DEBUG=1 
declare -i VERBOSE=0
declare -a REQUEST_HEADERS
declare  REQUEST_URI="" 
declare -a HTTP_RESPONSE=(
  [200]="OK"
  [400]="Bad Request"
  [403]="Forbidden"
  [404]="Not Found"
  [405]="Method Not Allowed"
  [500]="Internal Server Error")
declare DATE=$(date +"%a, %d %b %Y %H:%M:%S %Z")
declare -a RESPONSE_HEADERS=(
   "Date: $DATE"
  "Expires: $DATE"
  "Server: Slash Bin Slash Bash"
)

function warn() { ((${VERBOSE})) && echo "WARNING: $@" >&2; }

function chk_conf_file() { 
[ -r "${BASHTTPD_CONF}" ] || {
  cat >"${BASHTTPD_CONF}" <<'EOF'
#
# bashttpd.conf - configuration for bashttpd
#
# The behavior of bashttpd is dictated by the evaluation
# of rules specified in this configuration file. Each rule
# is evaluated until one is matched. If no rule is matched,
# bashttpd will serve a 500 Internal Server Error.
#
# The format of the rules are:
#  on_uri_match REGEX command [args]
#  unconditionally command [args]
#
# on_uri_match:
#  On an incoming request, the URI is checked against the specified
#  (bash-supported extended) regular expression, and if encounters a match the
#  specified command is executed with the specified arguments.
#
#  For additional flexibility, on_uri_match will also pass the results of the
#  regular expression match, ${BASH_REMATCH[@]} as additional arguments to the
#  command.
#
# unconditionally:
#  Always serve via the specified command. Useful for catchall rules.
#
# The following commands are available for use:
#
#  serve_file FILE
#   Statically serves a single file.
#
#  serve_dir_with_tree DIRECTORY
#   Statically serves the specified directory using 'tree'. It must be
#   installed and in the PATH.
#
#  serve_dir_with_ls DIRECTORY
#   Statically serves the specified directory using 'ls -al'.
#
#  serve_dir DIRECTORY
#   Statically serves a single directory listing. Will use 'tree' if it is
#   installed and in the PATH, otherwise, 'ls -al'
#
#  serve_dir_or_file_from DIRECTORY
#   Serves either a directory listing (using serve_dir) or a file (using
#   serve_file). Constructs local path by appending the specified root
#   directory, and the URI portion of the client request.
#
#  serve_static_string STRING
#   Serves the specified static string with Content-Type text/plain.
#
# Examples of rules:
#
# on_uri_match '^/issue$' serve_file "/etc/issue"
#
#  When a client's requested URI matches the string '/issue', serve them the
#  contents of /etc/issue
#
# on_uri_match 'root' serve_dir /
#
#  When a client's requested URI has the word 'root' in it, serve up
#  a directory listing of /
#
# DOCROOT=/var/www/html
# on_uri_match '/(.*)' serve_dir_or_file_from "$DOCROOT"
#  When any URI request is made, attempt to serve a directory listing
#  or file content based on the request URI, by mapping URI's to local
#  paths relative to the specified "$DOCROOT"
#
#unconditionally serve_static_string 'Hello, world! You can configure bashttpd by modifying bashttpd.conf.'
DOCROOT=/
on_uri_match '/(.*)' serve_dir_or_file_from 
# More about commands:
#
# It is possible to somewhat easily write your own commands. An example
# may help. The following example will serve "Hello, $x!" whenever
# a client sends a request with the URI /say_hello_to/$x:
#
# serve_hello() {
#  add_response_header "Content-Type" "text/plain"
#  send_response_ok_exit <<< "Hello, $2!"
# }
# on_uri_match '^/say_hello_to/(.*)$' serve_hello
#
# Like mentioned before, the contents of ${BASH_REMATCH[@]} are passed
# to your command, so its possible to use regular expression groups
# to pull out info.
#
# With this example, when the requested URI is /say_hello_to/Josh, serve_hello
# is invoked with the arguments '/say_hello_to/Josh' 'Josh',
# (${BASH_REMATCH[0]} is always the full match)
EOF
  warn "Created bashttpd.conf using defaults. Please review and configure bashttpd.conf before running bashttpd again."
# exit 1
} 
}

function recv() { ((${VERBOSE})) && echo "< $@" >&2; }

function send() { ((${VERBOSE})) && echo "> $@" >&2; echo "$*"; }

function add_response_header() { RESPONSE_HEADERS+=("$1: $2"); }

function send_response_binary() {
 local code="$1"
 local file="${2}" 
 local transfer_stats="" 
 local tmp_stat_file="/tmp/_send_response_$$_"
 send "HTTP/1.0 $1 ${HTTP_RESPONSE[$1]}"
 for i in "${RESPONSE_HEADERS[@]}"; do
   send "$i"
 done
 send
 if ((${VERBOSE})); then 
  ## Use dd since it handles null bytes
 dd 2>"${tmp_stat_file}" < "${file}" 
 transfer_stats=$(<"${tmp_stat_file}") 
 echo -en ">> Transferred: ${file}\n>> $(awk '/copied/{print}' <<< "${transfer_stats}")\n" >&2 
 rm "${tmp_stat_file}"
 else 
  ## Use dd since it handles null bytes
 dd 2>"${DUMP_DEV}" < "${file}"  
 fi 
}  

function send_response() {
 local code="$1"
 send "HTTP/1.0 $1 ${HTTP_RESPONSE[$1]}"
 for i in "${RESPONSE_HEADERS[@]}"; do
   send "$i"
 done
 send
 while IFS= read -r line; do
   send "${line}"
 done
}

function send_response_ok_exit() { send_response 200; exit 0; }

function send_response_ok_exit_binary() { send_response_binary 200 "${1}"; exit 0; }

function fail_with() { send_response "$1" <<< "$1 ${HTTP_RESPONSE[$1]}"; exit 1; }

function serve_file() {
 local file="$1"
 local CONTENT_TYPE=""
 case "${file}" in
  *\.css)
   CONTENT_TYPE="text/css"
   ;;
  *\.js)
   CONTENT_TYPE="text/javascript"
   ;;
  *)
   CONTENT_TYPE=$(file -b --mime-type "${file}")
   ;;
 esac
 add_response_header "Content-Type" "${CONTENT_TYPE}"
 CONTENT_LENGTH=$(stat -c'%s' "${file}") 
 add_response_header "Content-Length" "${CONTENT_LENGTH}"
  ## Use binary safe transfer method since text doesn't break. 
 send_response_ok_exit_binary "${file}"
}

function serve_dir_with_tree() {
 local dir="$1" tree_vers tree_opts basehref x
  ## HTML 5 compatible way to avoid tree html from generating favicon
  ## requests in certain browsers, such as browsers in android smartwatches. =) 
 local no_favicon=" <link href=\"data:image/x-icon;base64,${FAVICON}\" rel=\"icon\" type=\"image/x-icon\" />" 
 local tree_page="" 
 local base_server_path="/${2%/}"
 [ "$base_server_path" = "/" ] && base_server_path=".." 
 local tree_opts="--du -h -a --dirsfirst" 
 add_response_header "Content-Type" "text/html"
  # The --du option was added in 1.6.0.  "/${2%/*}"
 read _ tree_vers x < <(tree --version)
 tree_page=$(tree -H "$base_server_path" -L 1 "${tree_opts}" -D "${dir}")
 tree_page=$(sed "5 i ${no_favicon}" <<< "${tree_page}") 
 [[ "${tree_vers}" == v1.6* ]] 
 send_response_ok_exit <<< "${tree_page}" 
}

function serve_dir_with_ls() {
 local dir="$1"
 add_response_header "Content-Type" "text/plain"
 send_response_ok_exit < \
   <(ls -la "${dir}")
}

function serve_dir() {
 local dir="$1"
  # If `tree` is installed, use that for pretty output.
 which tree &>"${DUMP_DEV}" && \
   serve_dir_with_tree "$@"
 serve_dir_with_ls "$@"
 fail_with 500
}

function urldecode() { [ "${1%/}" = "" ] && echo "/" || echo -e "$(sed 's/%\([[:xdigit:]]\{2\}\)/\\\x\1/g' <<< "${1%/}")"; } 

function serve_dir_or_file_from() {
 local URL_PATH="${1}/${3}"
 shift
 URL_PATH=$(urldecode "${URL_PATH}") 
 [[ $URL_PATH == *..* ]] && fail_with 400
  # Serve index file if exists in requested directory
 [[ -d "${URL_PATH}" && -f "${URL_PATH}/index.html" && -r "${URL_PATH}/index.html" ]] && \
   URL_PATH="${URL_PATH}/index.html"
 if [[ -f "${URL_PATH}" ]]; then
   [[ -r "${URL_PATH}" ]] && \
    serve_file "${URL_PATH}" "$@" || fail_with 403
 elif [[ -d "${URL_PATH}" ]]; then
   [[ -x "${URL_PATH}" ]] && \
    serve_dir "${URL_PATH}" "$@" || fail_with 403
 fi
 fail_with 404
}

function serve_static_string() {
 add_response_header "Content-Type" "text/plain"
 send_response_ok_exit <<< "$1"
}

function on_uri_match() {
 local regex="$1"
 shift
 [[ "${REQUEST_URI}" =~ $regex ]] && \
   "$@" "${BASH_REMATCH[@]}"
}

function unconditionally() { "$@" "$REQUEST_URI"; }

function main() { 
 local recv="" 
 local line="" 
 local REQUEST_METHOD=""
 local REQUEST_HTTP_VERSION="" 
 chk_conf_file
 [[ ${UID} = 0 ]] && warn "It is not recommended to run bashttpd as root."
  # Request-Line HTTP RFC 2616 $5.1
 read -r line || fail_with 400
 line=${line%%$'\r'}
 recv "${line}"
 read -r REQUEST_METHOD REQUEST_URI REQUEST_HTTP_VERSION <<< "${line}"
 [ -n "${REQUEST_METHOD}" ] && [ -n "${REQUEST_URI}" ] && \
  [ -n "${REQUEST_HTTP_VERSION}" ] || fail_with 400
  # Only GET is supported at this time
 [ "${REQUEST_METHOD}" = "GET" ] || fail_with 405
 while IFS= read -r line; do
  line=${line%%$'\r'}
  recv "${line}"
   # If we've reached the end of the headers, break.
  [ -z "${line}" ] && break
  REQUEST_HEADERS+=("${line}")
 done
} 

if [[ ! -z "{$1}" ]] && [ "${1}" = "-s" ]; then 
 socat TCP4-LISTEN:${LISTEN_PORT},fork EXEC:"${0}" 
else 
 main 
 source "${BASHTTPD_CONF}" 
 fail_with 500
fi 
Janus Troelsen
źródło
Jak zmodyfikowałbyś to, aby akceptować POST i GET?
Adam Dymitruk
@Adam Dymitruk Musiałbyś dodać logikę do obsługi żądań postów (nie jest to trudne), tutaj jest link do najnowszego kodu źródłowego, zajrzyj do mainfunkcji gdzie jest napisane [ "${REQUEST_METHOD}" = "GET" ] || fail_with 405: github.com/AdamDanischewski/bashttpd/blob/master/bashttpd
4

LOL, super lame hack, ale przynajmniej curl i Firefox to akceptuje:

while true ; do (dd if=/dev/zero count=10000;echo -e "HTTP/1.1\n\n $(date)") | nc -l 1500 ; done

Lepiej szybko zastąp go czymś odpowiednim!

Ach tak, moje ncnie były dokładnie takie same jak twoje, nie podobała się ta -popcja.

potentat
źródło
1
Ta odpowiedź działa z programem netcat w systemie OS X 10.10.1. Super!
HairOfTheDog
4

Jeśli używasz Apline Linux, netcat BusyBox jest nieco inny:

while true; do nc -l -p 8080 -e sh -c 'echo -e "HTTP/1.1 200 OK\n\n$(date)"'; done
cstroe
źródło
2

Wpisz nc -h i zobacz, czy masz dostępną opcję -e . Jeśli tak, możesz stworzyć skrypt, na przykład:

script.sh

echo -e "HTTP/1.1 200 OK\n\n $(date)"

i uruchom to w ten sposób:

while true ; do nc -l -p 1500 -e script.sh; done

Zauważ, że opcja -e musi być włączona podczas kompilacji, aby była dostępna.

majkel
źródło
1

Myślę, że problem polegający na tym, że wszystkie wymienione rozwiązania nie działają, jest nieodłączny w naturze usługi http, każde ustalone żądanie dotyczy innego klienta, a odpowiedź musi być przetworzona w innym kontekście, każde żądanie musi być nowe instancja odpowiedzi ...

Obecne rozwiązanie moim zdaniem jest -eo netcatale nie wiem dlaczego nie działa ... Może to moja ncwersja to przetestować na openwrt...

z socattym działa ...

Próbuję tego https://github.com/avleen/bashttpd

i działa, ale muszę uruchomić skrypt powłoki za pomocą tego polecenia.

socat tcp-l:80,reuseaddr,fork EXEC:bashttpd &

socatI netcatpróbki na github nie działa na mnie, ale socatże kiedyś prace.

amerigo stevani
źródło
z reuseaddrflagą uczyniłeś mój dzień! DZIĘKUJĘ
WBAR
1

Właściwie najlepszym sposobem na bezpieczne zamknięcie połączenia jest wysłanie Content-Lengthnagłówka, takiego jak następujący. Klient (jak curlzamknie połączenie po otrzymaniu danych.

DATA="Date: $(date)"; 
LENGTH=$(echo $DATA | wc -c);
echo -e "HTTP/1.1 200 OK\nContent-Length: ${LENGTH}\n\n${DATA}" | nc -l -p 8000;
user1067920
źródło