Pandy - Wypełnij nans aż do pierwszej wartości innej niż NULL

9

Mam ramkę danych jak

A  B  C
1  nan nan
2  nan 5
3  3  nan
4  nan nan

Jak wypełnić tylko NULL (z 0) dla każdej serii aż do pierwszej wartości innej niż NULL, co prowadzi do

A  B  C
1  0  0
2  0  5
3  3  nan
4  nan nan
Jan
źródło

Odpowiedzi:

6

Trochę trick z użyciem pandas.DataFrame.ffillz notnai where:

df.where(df.ffill().notna(), 0)

Lub używając pandas.DataFrame.interpolate:

df.interpolate('zero', fill_value=0, limit_direction='backward')

Wynik:

  A  B  C
0 1 0.0 0.0
1 2 0.0 5.0
2 3 3.0 NaN
3 4 NaN NaN
Chris
źródło
6

Można to zrobić za pomocą wherelub mask.

df.mask(df.notna().cumsum().eq(0), 0)
# or,
df.where(df.notna().cumsum().ne(0), 0)

  A  B  C
0 1 0.0 0.0
1 2 0.0 5.0
2 3 3.0 NaN
3 4 NaN NaN

Wiele sposobów na skórowanie kota tutaj :-)

cs95
źródło
0

Ponieważ 0 + nan jest nan, działa to:

xf = df.fillna(0) + df.bfill()*0
Hunaphu
źródło