Nie można przeanalizować nazwy użytkownika, aby upewnić się, że jestem zalogowany na stronie internetowej

9

Napisałem skrypt w Pythonie, aby zalogować się na stronie internetowej i przeanalizować nazwę użytkownika, aby upewnić się, że naprawdę mogę się zalogować. Wydaje mi się, że sposób, w jaki próbowałem poniżej, prowadzi mnie tam. Jednak, aby osiągnąć sukces, użyłem na stałe plików cookie pobranych z narzędzi chrome dev w skrypcie.

Próbowałem z:

import requests
from bs4 import BeautifulSoup

url = 'https://secure.imdb.com/ap/signin?openid.pape.max_auth_age=0&openid.return_to=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fap-signin-handler&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=imdb_pro_us&openid.mode=checkid_setup&siteState=eyJvcGVuaWQuYXNzb2NfaGFuZGxlIjoiaW1kYl9wcm9fdXMiLCJyZWRpcmVjdFRvIjoiaHR0cHM6Ly9wcm8uaW1kYi5jb20vIn0&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0'
signin = 'https://secure.imdb.com/ap/signin'
mainurl = 'https://pro.imdb.com/'

with requests.Session() as s:
  res = s.get(url,headers={"User-agent":"Mozilla/5.0"})
  soup = BeautifulSoup(res.text,"lxml")
  payload = {i['name']: i.get('value', '') for i in soup.select('input[name]')}
  payload['email'] = 'some username'
  payload['password'] = 'some password'

  s.post(signin,data=payload,headers={
    "User-agent":"Mozilla/5.0",
    "Cookie": 'adblk=adblk_yes; ubid-main=130-2884709-6520735; _msuuid_518k2z41603=95C56F3B-E3C1-40E5-A47B-C4F7BAF2FF5D; _fbp=fb.1.1574621403438.97041399; pa=BCYm5GYAag-hj1CWg3cPXjfv2X6NGPUp6kLguepMku7Yf0W9-iSTjgmVNGmQLwUfJ5XJPHqlh84f%0D%0Agrd2voq0Q7TR_rdXU4T1BJw-1a-DdvCNSVuWSm50IXJDC_H4-wM_Qli_%0D%0A; uu=BCYnANeBBdnuTg3UKEVGDiO203C7KR0AQTdyE9Y_Y70vpd04N5QZ2bD3RwWdMBNMAJtdbRbPZMpG%0D%0AbPpC6vZvoMDzucwsE7pTQiKxY24Gr4_-0ONm7hGKPfPbMwvI1NYzy5ZhTIyIUqeVAQ7geCBiS5NS%0D%0A1A%0D%0A; session-id=137-0235974-9052660; session-id-time=2205351554; session-token=jsvzgJ4JY/TCgodelKegvXcqdLyAy4NTDO5/iEvk90VA8qWWEPJpiiRYAZe3V0EYVFlKq590mXU0OU9XMbAzwyKqXIzPLzKfLf3Cc3k0g/VQNTo6roAEa5IxmOGZjWrJuhkRZ1YgeF5uPZLcatWF1y5PFHqvjaDxQrf2LZbgRXF5N7vacTZ8maK0ciJmQEjh; csm-hit=tb:8HH0DWNBDVSWP881GYKG+s-8HH0DWNBDVSWP881GYKG|1574631571950&t:1574631571952&adb:adblk_yes'
    })

  r = s.get(mainurl,headers={
    "Cookie": 'adblk=adblk_yes; ubid-main=130-2884709-6520735; _msuuid_518k2z41603=95C56F3B-E3C1-40E5-A47B-C4F7BAF2FF5D; _fbp=fb.1.1574621403438.97041399; pa=BCYm5GYAag-hj1CWg3cPXjfv2X6NGPUp6kLguepMku7Yf0W9-iSTjgmVNGmQLwUfJ5XJPHqlh84f%0D%0Agrd2voq0Q7TR_rdXU4T1BJw-1a-DdvCNSVuWSm50IXJDC_H4-wM_Qli_%0D%0A; csm-hit=tb:KV47B1QVKP4DNB3QGY95+b-NM69W1Y35R7ARV0639V5|1574631544432&t:1574631544432&adb:adblk_yes; session-id=137-0235974-9052660; session-id-time=2205351554; session-token="EsIzROiSTmFDfXd5jnBPIBOpYG9jAu7tiWXDF8R52sUw5jS6OjddfOOQB+ytCmq0K3UnXs9wKBvQtkB4aVNsXieVbRcIUrKf3iPnYeJchbOlShMjg+MR+O7IQgPKkw0BKihdYQ1YIl7KQS8VeLxZjtzJ5sj5ocnY72fCKdwq/fGOjfieFYbe9Km3a8h++1GpC738JbwcVdpTG08v1pjhQKifqPQXnqhcyVKhi8CD1qk="; x-main="C1KbtQgFFBAYfwttdRSrU5CpCe@Fn6SPHnBTY6dO2ppimt@u1P1L7G0PueQMn6X3"; at-main=Atza|IwEBICfS3UKNp2mwmbyUPY1QzjXRHMcL6fjv2ND7BDXsZ1G-qDPJKsLJXeU9gJOvRpWsofSpOJCyhnap-bIOWCutU6VMIS9bn3UkNVRP8WFVqrs-CLB5opLbrEx6YxVGQlfaxx54gzuuGO4D30z-AgBpGe64_bn0K1iLOT3P3i7S3nBzvP_0AopwKlbU7SRnE5m21cVfVK7bwbtfZO4cf7DrpGcaHK4dlY5jKHPzNx_AR4ypqsEBFbHon36N1j8foty6wLJhFP1gNCvs24mVCec24TRho5ZXFDYqhLB-dw9V3XY1eq7q1QNgtAdYkDSJ6Mq1nllFu59WqIVs1Y3lLEaxDUExLtCt-VQArpS_hZtZR8C_kevhV01jEhWg8RUQaCdYTMwZHwa778MiEOrrrdGqFnR5; sess-at-main="tWwUfkZLx+mDAPqZo+J6yJlnjqBJvYJ0oVMS6/NcIKQ="; id=BCYhnxuM-3g3WFo4uvCv6C5LdGLJKaIcZj8E-rQwU_YsF991I3Tqe94W6IlU27FvaNcnuCyv5Te3%0D%0A0c3O1mMYhEE14wMdByo2SvGXkBS0A4oFMJMEIe0aC1X4fyNRwWYNZ72a6NDzAOqeDQi3_7sZZGH8%0D%0AxQ%0D%0A; uu=BCYsGSOaee6VbhMOMXpG3F_6i7cTIkPCN0S0_Jv7c3bVkUQ5gp9vqtfvVlOMOIOqXv-uHSTSibBp%0D%0ATO1e4tRpT1DolY2qkoOW8yICF7ZrXqAgont_ShTy8zVEg1wxWCxg3_XQX8r8_dGFCO4NWZiyLH-f%0D%0A2RpBF2IJLUSd8R4UCbbbtgo%0D%0A; sid=BCYp9inRAYR9sJgmF1FcA9Vgto81vmiCYHP_gEVv6r2ZdBtz1bKtOQg4_0iSwREudsZrPM8SHMUk%0D%0A5jFMp74veGrdwNTf8DONXPUCExLgkHzfeoZr-KHf4VbI7aI5TrJhqSioYbEhHYqm6q5RGrXfCVPr%0D%0AqA%0D%0A'
    })

  sauce = BeautifulSoup(r.text,"lxml")
  name = sauce.select_one("span.display-name").text
  print(name)

Próbowałem z następującymi informacjami, aby sprawdzić, czy to działa, aby uniknąć używania na stałe plików cookie, ale niestety nie udało się:

cookie_string = "; ".join([str(x)+"="+str(y) for x,y in s.cookies.items()])

Oto jak próbowałem automatycznie:

cookie_string = "; ".join([str(x)+"="+str(y) for x,y in s.cookies.items()])
s.post(signin,data=payload,headers={
  "User-agent":"Mozilla/5.0",
  "Cookie": cookie_string
  })
cookie_string_ano = "; ".join([str(x)+"="+str(y) for x,y in s.cookies.items()])
r = s.get(mainurl,headers={
  "Cookie": cookie_string_ano
  })

Kiedy próbowałem przy użyciu powyżej widzę, że cookie_string, cookie_string_anoprodukuje session-id=130-0171771-5726549; session-id-time=2205475101li session-id=130-0171771-5726549; session-id-time=2205475101l; ubid-main=135-8050026-6353151.

Jak mogę pobrać nazwę użytkownika bez korzystania ze sztywnych plików cookie w skrypcie?

MITHU
źródło
co widzisz po uruchomieniu print(s.cookies.items())? Czy na pewno otrzymujesz wszystkie niezbędne pliki cookie s.get(url)?
Simas Joneliunas
Podczas drukowania, że mogę tylko zobaczyć session-idi session-id-timeoraz ich wartości w ciasteczek, ale w rzeczywistości istnieje wiele więcej w Hardcoded te @Simas Joneliunas.
MITHU,
Czy jesteś pewien, że Twój „login” wydaje się wystarczająco prawdziwy? Być może imdb wykrywa, że ​​„coś jest nie tak” i nie zwraca wszystkich plików cookie. Może używają innych plików javascript, które ustawiają resztę plików cookie. Sugeruję, aby spróbować wykonać to samo logowanie przy użyciu selenu i sprawdzić, czy możesz uzyskać więcej plików cookie niż za pośrednictwem żądań.
Simas Joneliunas
Zobacz edycję @Simas Joneliunas.
MITHU,
Też nie miałem wielkiego sukcesu. Próbowałem z prawdziwym klientem użytkownika, referencją i źródłem, ale zawsze zwraca stronę logowania z captcha. Podejrzewam, że dzieje się tak z powodu metadata1parametru, który wydaje się być generowany js, ale nie jestem pewien.
tmadam

Odpowiedzi:

11

Aby pobierać cookiesz narzędzi deweloperskich Chrome, konieczna jest interakcja z Google Chrome przy użyciu Chrome DevTools Protocol w skrypcie Python.

Oto wtyczka pythonowa, która daje Ci uprawnienia do pobierania plików cookie. Pomoże ci to rozwiązać problem związany z hard-coded cookies. Odwiedź odnośnik: PyChromeDevTools .


Pamiętaj: skrobanie ekranu jest wyraźnie zabronione przez IMDb. Odwiedź odnośnik Warunki użytkowania IMDb podane tutaj;

Roboty i zgarnianie ekranu: nie możesz używać eksploracji danych, robotów, zgarniania ekranu ani podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych na tej stronie, z wyjątkiem naszej wyraźnej pisemnej zgody, jak podano poniżej.


Wymagania wstępne:

 • W tym celu musisz najpierw ustawić ścieżkę chrome w zmiennych środowiskowych systemu.

 • Następnie musisz uruchomić instancję Google Chrome z opcją zdalnego debugowania - odwiedź stronę: Zdalne debugowanie za pomocą Narzędzi dla programistów Chrome .

 • Użyj następującego polecenia w command-promptlub, terminalaby uruchomić instancję zgodnie z podaną instrukcją;

  chrome.exe --remote-debugging-port=9222 --user-data-dir=remote-profile


Obejście:

Po uruchomieniu instancji Google możesz uruchomić ten program jak w poniższym przykładzie.

import time
import requests
import PyChromeDevTools
from bs4 import BeautifulSoup

url = 'https://secure.imdb.com/ap/signin?openid.pape.max_auth_age=0&openid.return_to=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fap-signin-handler&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=imdb_pro_us&openid.mode=checkid_setup&siteState=eyJvcGVuaWQuYXNzb2NfaGFuZGxlIjoiaW1kYl9wcm9fdXMiLCJyZWRpcmVjdFRvIjoiaHR0cHM6Ly9wcm8uaW1kYi5jb20vIn0&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0'
signin = 'https://secure.imdb.com/ap/signin'
mainurl = 'https://pro.imdb.com/'


def parse_cookies(input_url):
  chrome = PyChromeDevTools.ChromeInterface()
  chrome.Network.enable()
  chrome.Page.enable()
  chrome.Page.navigate(url=input_url)
  time.sleep(2)

  cookies = chrome.Network.getCookies()

  return cookies["result"]["cookies"]


def get_cookies(parsed_cookie_string):
  cookie_names = [sub_cookie['name'] for sub_cookie in parsed_cookie_string]
  cookie_values = [sub_cookie['value'] for sub_cookie in parsed_cookie_string]

  cookie_string = "; ".join([str(x) + "=" + str(y) for x, y in zip(cookie_names, cookie_values)])

  return cookie_string


with requests.Session() as s:
  res = s.get(url, headers={"User-agent": "Mozilla/5.0"})
  soup = BeautifulSoup(res.text, "lxml")
  payload = {i['name']: i.get('value', '') for i in soup.select('input[name]')}
  payload['email'] = 'some username'
  payload['password'] = 'some password'

  cookie_string_for_post = parse_cookies(signin)
  print("Cookies for Post Request:\n ", cookie_string_for_post)

  cookie_string_for_get = parse_cookies(mainurl)
  print("Cookies for Get Request:\n ", cookie_string_for_get)

  post_req_cookies = get_cookies(cookie_string_for_post)
  print("Post Cookie_String:\n ", post_req_cookies)

  get_req_cookies = get_cookies(cookie_string_for_get)
  print("Get Cookie_String:\n ", get_req_cookies)

  s.post(signin, data=payload, headers={
    "User-agent": "Mozilla/5.0",
    "Cookie": post_req_cookies
  })

  r = s.get(mainurl, headers={
    "Cookie": get_req_cookies
  })

  sauce = BeautifulSoup(r.text, "lxml")
  name = sauce.select_one("span.display-name").text
  print("User-Name:", name)

W powyższym skrypcie zachowałem dwie metody:

 • parse_cookies (input_url) # To Parse Cookies from IMDB before and after sign-in
 • get_cookies (parsed_cookie_string) # To do slicing for { name=values; } pattern

Oto wyniki z powyższego skryptu;

Cookies for Post Request:
 [{'name': 'csm-hit', 'value': 'adb:adblk_no&t:1575551929829', 'domain': 'secure.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 1636031929, 'size': 35, 'httpOnly': False, 'secure': False, 'session': False}, {'name': 'session-token', 'value': 'ojv7WWBxadoA7dlcquiw9uErP2rhrTH7rHbpVhoRy4T+qTDfhwZKdDt5jOeGfZp1TKvwtzTGuJ6pOltjNFPiIuP5Rd5Vw8/e1J3RY/iye5tEh7qoRC2NHF9wc003xKG3PPAAdmgf8/mv8GeLAOOKNgWKBTUeMre9xbj5GzXxZBPdXMZttHrMYqKKSuwWLpa0', 'domain': '.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 3723035367.931534, 'size': 205, 'httpOnly': True, 'secure': True, 'session': False}, {'name': '_msuuid_518k2z41603', 'value': '7EFA48D9-B808-4A94-AF25-DF946D700AE7', 'domain': '.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 1607087673, 'size': 55, 'httpOnly': False, 'secure': False, 'session': False}, {'name': 'uu', 'value': 'BCYrG0JCGIzGSiHxLJnhMiZmYPKjX1M_R2SYqoaFp8H_0KTtNvuGu-u_h_WO9yjlPz2CTdiUs86i%0D%0Az7kP7F-mJu5OZVpOKhquJmQf7Ks8_flkk2XlZzTPnz7R4WTBpqeRfxQqr0M9q54Gvnd0f5s1lajr%0D%0AVA%0D%0A', 'domain': '.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 3723035262.37521, 'size': 174, 'httpOnly': False, 'secure': True, 'session': False}, {'name': 'ubid-main', 'value': '130-4270133-5864707', 'domain': '.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 3723035317.315112, 'size': 28, 'httpOnly': False, 'secure': True, 'session': False}, {'name': 'adblk', 'value': 'adblk_no', 'domain': '.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 1607087639, 'size': 13, 'httpOnly': False, 'secure': False, 'session': False}, {'name': '_fbp', 'value': 'fb.1.1575551679007.40322953', 'domain': '.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 1583327724, 'size': 31, 'httpOnly': False, 'secure': False, 'session': False}, {'name': 'session-id', 'value': '130-3480383-2108806', 'domain': '.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 3723035262.375339, 'size': 29, 'httpOnly': False, 'secure': True, 'session': False}, {'name': 'session-id-time', 'value': '2206271615', 'domain': '.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 3723035262.375396, 'size': 25, 'httpOnly': False, 'secure': True, 'session': False}]
Cookies for Get Request:
 [{'name': 'vuid', 'value': 'pl1203459194.1031556308', 'domain': '.vimeo.com', 'path': '/', 'expires': 1638623938, 'size': 27, 'httpOnly': False, 'secure': False, 'session': False}, {'name': 'session-token', 'value': 'ojv7WWBxadoA7dlcquiw9uErP2rhrTH7rHbpVhoRy4T+qTDfhwZKdDt5jOeGfZp1TKvwtzTGuJ6pOltjNFPiIuP5Rd5Vw8/e1J3RY/iye5tEh7qoRC2NHF9wc003xKG3PPAAdmgf8/mv8GeLAOOKNgWKBTUeMre9xbj5GzXxZBPdXMZttHrMYqKKSuwWLpa0', 'domain': '.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 3723035367.931534, 'size': 205, 'httpOnly': True, 'secure': True, 'session': False}, {'name': '_msuuid_518k2z41603', 'value': '7EFA48D9-B808-4A94-AF25-DF946D700AE7', 'domain': '.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 1607087673, 'size': 55, 'httpOnly': False, 'secure': False, 'session': False}, {'name': 'uu', 'value': 'BCYrG0JCGIzGSiHxLJnhMiZmYPKjX1M_R2SYqoaFp8H_0KTtNvuGu-u_h_WO9yjlPz2CTdiUs86i%0D%0Az7kP7F-mJu5OZVpOKhquJmQf7Ks8_flkk2XlZzTPnz7R4WTBpqeRfxQqr0M9q54Gvnd0f5s1lajr%0D%0AVA%0D%0A', 'domain': '.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 3723035262.37521, 'size': 174, 'httpOnly': False, 'secure': True, 'session': False}, {'name': 'ubid-main', 'value': '130-4270133-5864707', 'domain': '.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 3723035317.315112, 'size': 28, 'httpOnly': False, 'secure': True, 'session': False}, {'name': 'adblk', 'value': 'adblk_no', 'domain': '.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 1607087639, 'size': 13, 'httpOnly': False, 'secure': False, 'session': False}, {'name': '_fbp', 'value': 'fb.1.1575551679007.40322953', 'domain': '.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 1583327724, 'size': 31, 'httpOnly': False, 'secure': False, 'session': False}, {'name': 'session-id', 'value': '130-3480383-2108806', 'domain': '.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 3723035262.375339, 'size': 29, 'httpOnly': False, 'secure': True, 'session': False}, {'name': 'session-id-time', 'value': '2206271615', 'domain': '.imdb.com', 'path': '/', 'expires': 3723035262.375396, 'size': 25, 'httpOnly': False, 'secure': True, 'session': False}]
Post Cookie_String:
 csm-hit=adb:adblk_no&t:1575551929829; session-token=ojv7WWBxadoA7dlcquiw9uErP2rhrTH7rHbpVhoRy4T+qTDfhwZKdDt5jOeGfZp1TKvwtzTGuJ6pOltjNFPiIuP5Rd5Vw8/e1J3RY/iye5tEh7qoRC2NHF9wc003xKG3PPAAdmgf8/mv8GeLAOOKNgWKBTUeMre9xbj5GzXxZBPdXMZttHrMYqKKSuwWLpa0; _msuuid_518k2z41603=7EFA48D9-B808-4A94-AF25-DF946D700AE7; uu=BCYrG0JCGIzGSiHxLJnhMiZmYPKjX1M_R2SYqoaFp8H_0KTtNvuGu-u_h_WO9yjlPz2CTdiUs86i%0D%0Az7kP7F-mJu5OZVpOKhquJmQf7Ks8_flkk2XlZzTPnz7R4WTBpqeRfxQqr0M9q54Gvnd0f5s1lajr%0D%0AVA%0D%0A; ubid-main=130-4270133-5864707; adblk=adblk_no; _fbp=fb.1.1575551679007.40322953; session-id=130-3480383-2108806; session-id-time=2206271615
Get Cookie_String:
 vuid=pl1203459194.1031556308; session-token=ojv7WWBxadoA7dlcquiw9uErP2rhrTH7rHbpVhoRy4T+qTDfhwZKdDt5jOeGfZp1TKvwtzTGuJ6pOltjNFPiIuP5Rd5Vw8/e1J3RY/iye5tEh7qoRC2NHF9wc003xKG3PPAAdmgf8/mv8GeLAOOKNgWKBTUeMre9xbj5GzXxZBPdXMZttHrMYqKKSuwWLpa0; _msuuid_518k2z41603=7EFA48D9-B808-4A94-AF25-DF946D700AE7; uu=BCYrG0JCGIzGSiHxLJnhMiZmYPKjX1M_R2SYqoaFp8H_0KTtNvuGu-u_h_WO9yjlPz2CTdiUs86i%0D%0Az7kP7F-mJu5OZVpOKhquJmQf7Ks8_flkk2XlZzTPnz7R4WTBpqeRfxQqr0M9q54Gvnd0f5s1lajr%0D%0AVA%0D%0A; ubid-main=130-4270133-5864707; adblk=adblk_no; _fbp=fb.1.1575551679007.40322953; session-id=130-3480383-2108806; session-id-time=2206271615
User-Name: **Logged in user-name**
Muhammad Usman
źródło
0

Wygląda na to, że kopiujesz pliki cookie z przeglądarki, więc tutaj przejdę do tej teorii.

Pierwszy post, na który trafiłeś, ustawia pliki cookie, zwraca stronę, która wywołuje kolejne adresy URL, które ustawiają więcej plików cookie, i tak dalej. Spróbuj sprawdzić wszystkie żądania na karcie sieci, aby sprawdzić, czy istnieje wiele połączeń, które ustawiają różne pliki cookie.

Jeśli tak, musisz wywołać je wszystkie w kolejności, w jakiej są wywoływane na stronie, każde połączenie dodaje nowe pliki cookie, a następnie w końcu powinieneś być w stanie zobaczyć wszystkie pliki cookie, które kopiujesz.

Jeśli jednak obliczane i wysyłane są losowe dane w dowolnym wywołaniu, może to być ochrona csrf lub ochrona bota, w takim przypadku lepiej jest skorzystać z http://www.omdbapi.com/ lub https: / /imdbpy.github.io/, aby uzyskać dostęp do oficjalnych interfejsów API zamiast wewnętrznych.

Himanshu Mishra
źródło
Mogę uzyskać żądaną treść lub zalogować się tylko wtedy, gdy wykonam kroki wysyłania xhr. To są stare wiadomości. Zrobiłem to dokładnie w moim powyższym skrypcie. Jeśli chodzi o twoją sugestię dotyczącą interfejsu API, mogłeś przegapić tę informację, że już jestem w stanie zalogować się na tej stronie i mieć dostęp do ich danych bez żadnych problemów. Nie mogę osiągnąć sukcesu bez korzystania z zakodowanych plików cookie i na tym właśnie polega moje pytanie. Dzięki.
MITHU,