ImportError: nie można zaimportować nazwy md5

9

Naprawdę nie wiem, co się tutaj dzieje, muszę wdrożyć aplikację kolby na elastycznej łodydze fasoli, ale jakoś zmieniłem ścieżkę i nie mogę już uruchomić Python application.py

[dotnet --info]
.NET Core SDK (reflecting any global.json):
 Version:  2.1.701
 Commit:  8cf7278aa1

Runtime Environment:
 OS Name:   Mac OS X
 OS Version: 10.14
 OS Platform: Darwin
 RID:     osx.10.14-x64
 Base Path:  /usr/local/share/dotnet/sdk/2.1.701/

Host (useful for support):
 Version: 2.1.12
 Commit: ccea2e606d

[brew -v]
Homebrew 2.2.0
Homebrew/homebrew-core (git revision 43ad0; last commit 2019-11-30)

Też już zrobiłem:

LDFLAGS: -L/usr/local/opt/openssl/lib
CPPFLAGS: -I/usr/local/opt/openssl/include

Nadal pojawia się ten błąd:

File "/Users/ipchelsea/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages/urllib3/util/ssl_.py", line 8, in <module>
  from hashlib import md5, sha1, sha256
ImportError: cannot import name md5

Kiedy zrobię [brew link --force openssl], przejdę poniżej:

Warning: Refusing to link macOS-provided software: openssl@1.1

ERROR:root:code for hash md5 was not found.
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/Cellar/python@2/2.7.16/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/hashlib.py", line 147, in <module>
  globals()[__func_name] = __get_hash(__func_name)
 File "/usr/local/Cellar/python@2/2.7.16/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/hashlib.py", line 97, in __get_builtin_constructor
  raise ValueError('unsupported hash type ' + name)
ValueError: unsupported hash type md5
ERROR:root:code for hash sha1 was not found.
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/Cellar/python@2/2.7.16/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/hashlib.py", line 147, in <module>
  globals()[__func_name] = __get_hash(__func_name)
 File "/usr/local/Cellar/python@2/2.7.16/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/hashlib.py", line 97, in __get_builtin_constructor
  raise ValueError('unsupported hash type ' + name)
ValueError: unsupported hash type sha1
ERROR:root:code for hash sha224 was not found.
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/Cellar/python@2/2.7.16/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/hashlib.py", line 147, in <module>
  globals()[__func_name] = __get_hash(__func_name)
 File "/usr/local/Cellar/python@2/2.7.16/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/hashlib.py", line 97, in __get_builtin_constructor
  raise ValueError('unsupported hash type ' + name)
ValueError: unsupported hash type sha224
ERROR:root:code for hash sha256 was not found.
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/Cellar/python@2/2.7.16/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/hashlib.py", line 147, in <module>
  globals()[__func_name] = __get_hash(__func_name)
 File "/usr/local/Cellar/python@2/2.7.16/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/hashlib.py", line 97, in __get_builtin_constructor
  raise ValueError('unsupported hash type ' + name)
ValueError: unsupported hash type sha256
ERROR:root:code for hash sha384 was not found.
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/Cellar/python@2/2.7.16/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/hashlib.py", line 147, in <module>
  globals()[__func_name] = __get_hash(__func_name)
 File "/usr/local/Cellar/python@2/2.7.16/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/hashlib.py", line 97, in __get_builtin_constructor
  raise ValueError('unsupported hash type ' + name)
ValueError: unsupported hash type sha384
ERROR:root:code for hash sha512 was not found.
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/Cellar/python@2/2.7.16/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/hashlib.py", line 147, in <module>
  globals()[__func_name] = __get_hash(__func_name)
 File "/usr/local/Cellar/python@2/2.7.16/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/hashlib.py", line 97, in __get_builtin_constructor
  raise ValueError('unsupported hash type ' + name)
ValueError: unsupported hash type sha512
Traceback (most recent call last):
 File "application.py", line 4, in <module>
  import urllib3
 File "/Users/ipchelsea/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages/urllib3/__init__.py", line 8, in <module>
  from .connectionpool import (
 File "/Users/ipchelsea/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 29, in <module>
  from .connection import (
 File "/Users/ipchelsea/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages/urllib3/connection.py", line 38, in <module>
  from .util.ssl_ import (
 File "/Users/ipchelsea/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages/urllib3/util/__init__.py", line 6, in <module>
  from .ssl_ import (
 File "/Users/ipchelsea/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages/urllib3/util/ssl_.py", line 8, in <module>
  from hashlib import md5, sha1, sha256
ImportError: cannot import name md5
Chelsea Ip Tze Hwan
źródło

Odpowiedzi:

14

Używam macOS, napraw to brew unlink openssl && brew reinstall python@2

Głód
źródło
Dziękuję Ci! zadziałało
shalonteoh
1
Nie jestem pewien, czy brew reinstall python@2nadal działa, ponieważ myślę, że brew usunęła teraz Python2.
oliversm
To działa dla mnie. Dzięki!!!
Martin Forte
4

Osobiście używam i polecam pyenv do zarządzania wersjami Pythona. Na początku nie byłem pewien, jak to naprawić, i próbowałem ponownie zainstalować, używając brewsugestii tutaj . Jednak potem przypomniałem sobie, że pyenvinstalowałem i dzięki temu mogłem naprawić błąd.

pyenv install -f 2.7.15

Ta -fopcja wymusza instalację tej wersji, nawet jeśli już istnieje w systemie. Musisz użyć 2.7.16dowolnej wersji.

The python-build że pyenvzastosowania użyje opensslbibliotekę brew, jeśli jest ona dostępna.

Jarvis
źródło