java.net.SocketException: Resetowanie połączenia w szablonie Spring Rest

9

Mam tutaj dziwny problem.

Poniższy kod działa poprawnie, dopóki nie zrestartuję serwera tomcat po stronie klienta. Po ponownym uruchomieniu serwera tomcat (program klienta znajduje się w pliku war) z najnowszym plikiem war o tym samym kodzie, generuje następujący błąd. Używam JDK 8.

Poniżej znajduje się przykładowy kod. Z przeglądarki jestem w stanie uzyskać odpowiedź z adresu URL użytego w poniższym programie. ale nie jest w stanie uzyskać danych za pomocą programu Java lub Postman.

package com.example.demo;

import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;

@Component
public class TestService implements CommandLineRunner{

  @Override
  public void run(String... args) throws Exception {
    download();
  }

  private void download() {
    System.out.println("Started download");
    try{
      RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
      String url = "https://www.nseindia.com/live_market/dynaContent/live_watch/stock_watch/niftyStockWatch.json";
      byte[] forObject = restTemplate.getForObject(url, byte [].class);
      System.out.println(forObject);
      System.out.println("Downloaded");
    }catch (Exception e) {
      System.out.println("Exception "+ e);
    }
  }

}

Oto zgłoszony wyjątek:

org.springframework.web.client.ResourceAccessException: I/O error on GET request for "https://www.nseindia.com/live_market/dynaContent/live_watch/stock_watch/niftyStockWatch.json": Connection reset; nested exception is java.net.SocketException: Connection reset
  at org.springframework.web.client.RestTemplate.doExecute(RestTemplate.java:751)
  at org.springframework.web.client.RestTemplate.execute(RestTemplate.java:677)
  at org.springframework.web.client.RestTemplate.getForEntity(RestTemplate.java:345)
  at com.sudhasoft.service.impl.StocksServiceImpl.getNiftyData(StocksServiceImpl.java:183)
  at com.sudhasoft.service.impl.StocksServiceImpl.getNifty500Data(StocksServiceImpl.java:154)
  at com.sudhasoft.service.impl.PatternServiceImpl.getDataBySignal(PatternServiceImpl.java:444)
  at com.sudhasoft.service.impl.PatternServiceImpl.loadDataOnInit(PatternServiceImpl.java:1090)
  at com.sudhasoft.service.CacheServiceImpl.initCache(CacheServiceImpl.java:29)
  at com.sudhasoft.scheduler.job.CacheJob.clearCache(CacheJob.java:41)
  at com.sudhasoft.scheduler.job.CacheJob.executeJob(CacheJob.java:25)
  at com.sudhasoft.scheduler.StockScheduler$1.run(StockScheduler.java:120)
Caused by: java.net.SocketException: Connection reset
  at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source)
  at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source)
  at sun.security.ssl.InputRecord.readFully(Unknown Source)
  at sun.security.ssl.InputRecord.read(Unknown Source)
  at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source)
  at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readDataRecord(Unknown Source)
  at sun.security.ssl.AppInputStream.read(Unknown Source)
  at okio.Okio$2.read(Okio.java:139)
  at okio.AsyncTimeout$2.read(AsyncTimeout.java:237)
  at okio.RealBufferedSource.indexOf(RealBufferedSource.java:345)
  at okio.RealBufferedSource.readUtf8LineStrict(RealBufferedSource.java:217)
  at okhttp3.internal.http1.Http1Codec.readHeaderLine(Http1Codec.java:212)
  at okhttp3.internal.http1.Http1Codec.readResponseHeaders(Http1Codec.java:189)
  at okhttp3.internal.http.CallServerInterceptor.intercept(CallServerInterceptor.java:88)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147)
  at okhttp3.internal.connection.ConnectInterceptor.intercept(ConnectInterceptor.java:45)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:121)
  at okhttp3.internal.cache.CacheInterceptor.intercept(CacheInterceptor.java:93)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:121)
  at okhttp3.internal.http.BridgeInterceptor.intercept(BridgeInterceptor.java:93)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147)
  at okhttp3.internal.http.RetryAndFollowUpInterceptor.intercept(RetryAndFollowUpInterceptor.java:125)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:121)
  at okhttp3.RealCall.getResponseWithInterceptorChain(RealCall.java:200)
  at okhttp3.RealCall.execute(RealCall.java:77)
  at org.springframework.http.client.OkHttp3ClientHttpRequest.executeInternal(OkHttp3ClientHttpRequest.java:73)
  at org.springframework.http.client.AbstractBufferingClientHttpRequest.executeInternal(AbstractBufferingClientHttpRequest.java:48)
  at org.springframework.http.client.AbstractClientHttpRequest.execute(AbstractClientHttpRequest.java:53)
  at org.springframework.web.client.RestTemplate.doExecute(RestTemplate.java:742)
  ... 10 common frames omitted
Sudhakar
źródło
2
Pod warunkiem, że możemy zignorować problem występujący dopiero po ponownym uruchomieniu serwera (lub klienta?), Byłby to duplikat stackoverflow.com/questions/5507878/ssl-connection-reset lub podobny stackoverflow.com/questions/37005352/... , tzn. klient i serwer używają niezgodnej konfiguracji SSL ...
Petr Bodnár,
Wygląda na to, że Twój rzeczywisty kod różni się od kodu przykładowego podanego tutaj. Bez zbadania rzeczywistego kodu nie można znaleźć głównej przyczyny.
DinushaNT,
Czy próbowałeś
pominąć
Czy możesz przesłać plik POM.XML
Varun Jain

Odpowiedzi:

0

Wydaje się, że jest to spowodowane problemem zapory ogniowej .

Aby rozwiązać ten problem, musisz użyć serwera proxy. Możesz dodać serwer proxy i port, używając następujących 2 wierszy kodu:

System.setProperty("proxyHost", "proxyServer.proxy.com");
System.setProperty("proxyPort", "9801");
Anurag
źródło
Nie działało.
Sudhakar
-1

Najprostsza odpowiedź brzmi: po ponownym uruchomieniu tomcat wystarczy zamknąć gniazdo, a następnie spróbować wysłać więcej danych do zamkniętego gniazda. dlatego otrzymujesz wyjątek we / wy, ponieważ nie możesz zapisywać danych

Fateh
źródło