Lista nagrań do nagrań wielopoziomowych na podstawie informacji o głębokości

9

Mam jakieś dane, mniej więcej takie:

[
{"tag": "A", "level":0},
{"tag": "B", "level":1},
{"tag": "D", "level":2},
{"tag": "F", "level":3},
{"tag": "G", "level":4},
{"tag": "E", "level":2},
{"tag": "H", "level":3},
{"tag": "I", "level":3},
{"tag": "C", "level":1},
{"tag": "J", "level":2},
]

Chcę przekształcić go w wielopoziomowy dyktand oparty na poziomie głębokości (kluczowy „poziom”):

{
  "A": {"level": 0, "children": {
      "B": {"level": 1, "children": {
          "D": {"level": 2, "children": {
              "F": {"level": 3, "children": {
                  "G": {"level": 4, "children": {}}}}}},
          "E": {"level": 2, "children": {
              "H": {"level": 3, "children": {}},
              "I": {"level": 3, "children": {}}}}}},
      "C": {"level": 1, "children": {
          "J": {"level": 2, "children": {}}}}}}
}

Wszystko, co mogę teraz wymyślić, to ten mały fragment kodu ... który oczywiście psuje się po kilku elementach:

def list2multilevel(list):
  children = {}
  parent = list.pop(0)
  tag = parent.get("Tag")
  level = parent.get("Level")
  for child in list:
    ctag = child.get("Tag")
    clevel = child.get("Level")
    if clevel == level + 1:
      children.update(list2multilevel(list))
    elif clevel <= level:
      print(clevel, level)
      break
  return {tag: children}

Pierwotnie usiadł do niego w piątek i miało to być tylko małe ćwiczenie ...

MrPilipo
źródło

Odpowiedzi:

6
data = [
  {"tag": "A", "level": 0},
  {"tag": "B", "level": 1},
  {"tag": "D", "level": 2},
  {"tag": "F", "level": 3},
  {"tag": "G", "level": 4},
  {"tag": "E", "level": 2},
  {"tag": "H", "level": 3},
  {"tag": "I", "level": 3},
  {"tag": "C", "level": 1},
  {"tag": "J", "level": 2},
]

root = {'level': -1, 'children': {}}
parents = {-1: root}
for datum in data:
  level = datum['level']
  parents[level] = parents[level - 1]['children'][datum['tag']] = {
    'level': datum['level'],
    'children': {},
  }
result = root['children']
print(result)

wynik:

{'A': {'level': 0, 'children': {'B': {'level': 1, 'children': {'D': {'level': 2, 'children': {'F': {'level': 3, 'children': {'G': {'level': 4, 'children': {}}}}}}, 'E': {'level': 2, 'children': {'H': {'level': 3, 'children': {}}, 'I': {'level': 3, 'children': {}}}}}}, 'C': {'level': 1, 'children': {'J': {'level': 2, 'children': {}}}}}}}

ograniczenie:

 • level >= 0
 • Żaden levelnie może być większy niż +1maksymalny poziom, jaki pojawił się wcześniej.

wyjaśnienie:

 • parents to słownik zapamiętujący ostatni element dla każdego poziomu.
 • root jest punktem początkowym (element obojętny).
 • logika:
  • Zacznij od -1poziomu, który wskazuje root.
  • Zrób przedmiot i zarejestruj go u rodzica children.
  • Zaktualizuj ten sam element do parentssłownika.
  • Powtarzać.
  • Wyciąg root['children'].
Boseong Choi
źródło
1

Inne rozwiązanie wykorzystujące rekurencję (takie same ograniczenia jak w przypadku odpowiedzi Boseong Choi):

data = [
  {"tag": "A", "level": 0},
  {"tag": "B", "level": 1},
  {"tag": "D", "level": 2},
  {"tag": "F", "level": 3},
  {"tag": "G", "level": 4},
  {"tag": "E", "level": 2},
  {"tag": "H", "level": 3},
  {"tag": "I", "level": 3},
  {"tag": "C", "level": 1},
  {"tag": "J", "level": 2},
]

def make_node(dic):
  node = dic.copy()
  node["children"] = {}
  tag = node.pop("tag")
  return tag, node

def add_child(parent, child, tag):
  assert child["level"] > parent["level"]
  if child["level"] == parent["level"] + 1:
    parent["children"][tag] = child
    return True
  for node in parent["children"].values():
    if add_child(node, child, tag):
      return True
  return False

def parse(lst):
  assert lst[0]["level"] == 0
  root_tag, root = make_node(lst[0])
  for item in lst[1:]:
    tag, node = make_node(item)
    add_child(root, node, tag)


print(parse(data))
bruno desthuilliers
źródło
-2

Możesz użyć rekurencji:

from itertools import groupby as gb
data = [{'tag': 'A', 'level': 0}, {'tag': 'B', 'level': 1}, {'tag': 'D', 'level': 2}, {'tag': 'F', 'level': 3}, {'tag': 'G', 'level': 4}, {'tag': 'E', 'level': 2}, {'tag': 'H', 'level': 3}, {'tag': 'I', 'level': 3}, {'tag': 'C', 'level': 1}, {'tag': 'J', 'level': 2}]
def to_tree(d, s = 0):
 v = [list(b) for _, b in gb(d, key=lambda x:x['level'] == s)]
 if len(v) == 1:
   return {i['tag']:{'level':s, 'children':{}} for i in v[0]}
 return {v[i][0]['tag']:{'level':s, 'children':to_tree(v[i+1], s+1)} for i in range(0, len(v), 2)}

import json
print(json.dumps(to_tree(data), indent=4))

Wynik:

{
 "A": {
  "level": 0,
  "children": {
    "B": {
      "level": 1,
      "children": {
        "D": {
          "level": 2,
          "children": {
            "F": {
              "level": 3,
              "children": {
                "G": {
                  "level": 4,
                  "children": {}
                }
              }
            }
          }
        },
        "E": {
          "level": 2,
          "children": {
            "H": {
              "level": 3,
              "children": {}
            },
            "I": {
              "level": 3,
              "children": {}
            }
          }
        }
      }
    },
    "C": {
      "level": 1,
      "children": {
        "J": {
          "level": 2,
          "children": {}
        }
      }
     }
   }
  }
}
Ajax1234
źródło
Dlaczego opinie negatywne?
Ajax1234