Czy Pi 4 rozwiązuje problem wąskiego gardła Ethernet + USB poprzednich wersji?

Odpowiedzi:

43

Tak, rozwiązuje to.

„Podczas gdy Raspberry Pi 3 Model B + dodał łączność Gigabit Ethernet, przepustowość na Raspberry Pi 4 jest wolna od jednego wspólnego kanału USB 2.0 do SoC.” ( Https://www.raspberrypi.org/magpi/raspberry-pi-4- benchmarki specyfikacji / )

Wykres pokazujący problem rozwiązany

Matthew Peyton
źródło
6
Mówiąc ściślej, kontroler hosta USB jest podłączony bezpośrednio do SoC za pośrednictwem magistrali PCIe. Kontroler Ethernet jest wbudowany bezpośrednio w SoC.
scotty3785
2
cieszyć! Chociaż przypuszczam, że byłoby miło, gdyby w płycie wbudowano PCIe w celu wykorzystania.
tuskiomi