Pytania oznaczone «stabilizer-code»

12
Jaka jest różnica między „przestrzenią kodową”, „słowem kodowym” i „kodem stabilizatora”?

Ciągle czytam (np. Nielsen i Chuang, 2010; str. 456 i 465) następujące trzy fazy; „przestrzeń kodowa”, „słowo kodowe” i „kod stabilizatora” - ale mam trudności ze znalezieniem ich definicji i, co ważniejsze, różnic między nimi. Moje pytanie brzmi zatem; jak są zdefiniowane te trzy terminy i jak są...

9
Są wszyscy

Twierdzenie 2 z [1] stwierdza: Załóżmy, jest dodatek siebie prostopadłe pod-kod , zawierający wektory, takie, że nie ma wektory masy w . Zatem dowolna przestrzeń własna jest addytywnym kodem korygującym błędy kwantowe o parametrach .doCCGF (4)nGF(4)n\textrm{GF}(4)^n2)n - k2n−k2^{n-k}<...