Jak mogę zmienić podział pamięci RAM?

23

Domyślnie Pi jest ustawione na podział 192 MB: 64 MB RAM: VRAM. Ponieważ nie będę używać Pi do celów graficznych, chciałbym zmienić podział, aby przydzielić więcej normalnej pamięci RAM, aby ułatwić korzystanie z wymiany.

hifkanotiks
źródło
Jest to podobne pytanie i istotne odpowiedź tutaj .
Jivings

Odpowiedzi:

16

Są to podziały pamięci RAM i do czego powinny być używane.

 • 240/16 - Jest to najlepsze, jeśli nie będziesz robić nic graficznego, na przykład, jeśli używasz Pi jako serwera i nie masz GUI.
 • 224/32 - Jest to prawdopodobnie najlepsze, jeśli używasz pi w podstawowym środowisku graficznym bez 3D.
 • 192/64 - Domyślna, prawdopodobnie najlepsza wersja ogólnego zastosowania.
 • 128/128 - Bardzo wysoka VRAM, tylko bardzo dobra, jeśli wykonujesz bardzo intensywne graficznie zadanie.

Istnieje kilka metod zarządzania podziałem pamięci RAM:

Ręcznie

Możesz zmienić podział pamięci RAM za pomocą tej metody:

sudo cp /boot/arm[ram-split]_start.elf /boot/start.elf

gdzie [ram-split]jest ilość pamięci RAM do przydzielenia procesorowi. Po ponownym uruchomieniu zostanie zastosowana nowa wartość.

aktualizacja rpi

Aktualizacja rpi Hexxeha obsługuje także zmianę podziału pamięci RAM, uruchamiałbyś się rpi-update [ram-split]tam, gdzie [ram-split]jest ilość pamięci RAM, którą chcesz przydzielić procesorowi. Po ponownym uruchomieniu zostanie zastosowany podział.

Skrypt Selektora Ram

Najlepszym sposobem jest prawdopodobnie użycie tego skryptu select4.sh , a następnie wybranie odpowiedniego podziału pamięci RAM. Po ponownym uruchomieniu zostanie zastosowany nowy podział.

#!/bin/bash
##
## Raspberry Pi Memory Split Selector Script v4
## Author: SirLagz
## Website: http://sirlagz.net
##
## The purpose of this script is to make selecting the memory split
## on the RPi easy.
## Simply make this script executable if it's not already, move
## it to the directory with the elf files, and run it with ./select4.sh
## The menu should be pretty self explanatory.
##
cd /boot
clear
list=./*
b128det=0
b192det=0
b224det=0
b240det=0
bdefdet=0

for i in $list
do
  case $i in
    "./arm128_start.elf") b128det=1;;
    "./arm192_start.elf") b192det=1;;
    "./arm224_start.elf") b224det=1;;
    "./arm240_start.elf") b240det=1;;
    "./start.elf") bdefdet=1;;
  esac
done

if [[ "$b192det" == "$bdefdet" ]] ; then
  if cmp -s arm192_start.elf start.elf; then
    current=192
  fi
fi

if [[ "$b128det" == "$bdefdet" ]] ; then
  if cmp -s arm128_start.elf start.elf; then
    current=128
  fi
fi

if [[ "$b224det" == "$bdefdet" ]] ; then
  if cmp -s arm224_start.elf start.elf; then
    current=224
  fi
fi

if [[ "$b240det" == "$bdefdet" ]] ; then
  if cmp -s arm240_start.elf start.elf; then
    current=240
  fi
fi

declare -i vram
vram=256-$current
success=1
sysram=`awk '/MemTotal/ { printf("%.0f",$2/1024) }' /proc/meminfo`
echo "##################################"
echo "##   Raspberry Pi Memory   ##"
echo "##    Selector Script    ##"
echo "##################################"
echo "   Current Memory Split"
echo "    CPU $current/$vram VRAM"
echo "   Detected System RAM"
echo "     $sysram MB"
echo "##################################"
echo "1) Set CPU/VRAM split to 128/128"
echo "2) Set CPU/VRAM split to 192/64"
if [[ "$b240det" == 0 ]] ; then
echo "3) Set CPU/VRAM split to 240/16 (NOT DETECTED. DO NOT USE)"
else
echo "3) Set CPU/VRAM split to 240/16"
fi
if [[ "$b224det" == 1 ]] ; then
  echo "4) Set CPU/VRAM split to 224/32"
fi
echo "q) Quit"
echo "Enter Choice:";
read x
case $x in
1)
  rm start.elf && cp arm128_start.elf start.elf
  newram=128
;;
2)
  rm start.elf && cp arm192_start.elf start.elf
  newram=192
;;
3)
  if [[ "$b240det" == 1 ]] ; then
    rm start.elf && cp arm240_start.elf start.elf
    newram=240
  else
    echo "The arm240_start.elf was not detected. Not changing ram split."
    success=0
  fi
;;
4)
  rm start.elf && cp arm224_start.elf start.elf
  newram=224
;;
q|Q)
  exit 0
;;
*)
  $0
;;
esac

if [[ $? -ne 0 ]]; then
  echo "Memory Split setting failed"
elif [[ $success == 1 ]]; then
  declare -i newvram
  newvram=256-$newram
  echo "Memory Split set to $newram/$newvram successfully"
fi

for i in $list
do
  case $i in
    "./arm128_start.elf") b128det=1;;
    "./arm192_start.elf") b192det=1;;
    "./arm224_start.elf") b224det=1;;
    "./arm240_start.elf") b240det=1;;
    "./start.elf") bdefdet=1;;
  esac
done

if [[ "$bdefdet" -ne 1 ]]; then
  $0
  echo "=============================================================================="
  echo "start.elf not detected. Please check that you have selected a valid ram split."
  echo "=============================================================================="
fi

Oto link github w przypadku zgnilizny linku.

hifkanotiks
źródło
czy po tym wymaga ponownego uruchomienia?
akavel
@akavel Tak, ponieważ plik start.elf jest wykonywany tylko podczas uruchamiania. Edycja teraz.
hifkanotiks
1
Cztery opublikowane odpowiedzi zostały scalone. Chociaż czasami jest to do przyjęcia, nie sądzę, aby posiadanie czterech osobnych odpowiedzi dotyczących różnych aspektów pytania wnosiło jakąkolwiek wartość w tym przypadku. Mam nadzieję, że nikt się nie sprzeciwia.
Jivings
14

raspi-config

Możesz zmienić podział pamięci za pomocą raspi-config narzędzia w debian-wheezy lub raspbian-wheezy.

Po prostu uruchom narzędzie: sudo raspi-confignastępnie wybierz opcję podziału pamięci (jest to ósma na liście).

Jon Egerton
źródło
1

Sprawdzanie podziału pamięci RAM

Za duży na komentarz, ale powiązany. Możesz sprawdzić podział taranu, uruchamiając to polecenie

$ sha1sum /boot/*start.elf
a3f72ae7eae537800454de8e4cb231cbd176c0e1 /boot/arm128_start.elf
7784527719031c1c7fce6f72cf3a5c8c23565f24 /boot/arm192_start.elf
82c6be2c9098c0c9c3d71f45bf16c1dc5adfcf08 /boot/arm224_start.elf
82c6be2c9098c0c9c3d71f45bf16c1dc5adfcf08 /boot/start.elf

Podział jest podany przez plik, który ma pasującą sumę kontrolną, więc w moim przypadku jest to 224/32

John La Rooy
źródło
Chociaż jest to przydatne, nie odpowiada na pytanie.
Jivings
Chciałem sprawdzić mój obecny podział pamięci RAM, ponieważ nie wiedziałem, jaka była wartość domyślna i nie została wywołana w /boot/config.txt. Niestety mój system miał tylko start.elf, więc wyśledziłem wartość poprzez dmesg. W moim systemie jest wiersz z napisem „Pamięć: 448 MB = 448 MB łącznie”. Więc mam podział 448/64.
GrandAdmiral