Jak mogę sprawdzić, czy korzystam z wersji Debian / Raspbian w wersji hard-float lub soft-float?

37

Załóżmy, że wpadłem do pokoju z Raspberry Pi z systemem Debian lub Raspbian. Jak mogę się dowiedzieć, czy ma wsparcie typu hard float, czy tylko używa soft float?

czterokrotnie
źródło

Odpowiedzi:

48

Sprawdź istnienie katalogu:

/lib/arm-linux-gnueabihf

wersja soft-float nie ma tego katalogu, mają:

/lib/arm-linux-gnueabi

zamiast tego możesz wyświetlić listę zainstalowanych pakietów, używając:

dpkg -l

i zobacz platformę w trzeciej kolumnie (all / armhf / armel)

ikku
źródło
6
Ponieważ ktoś po prostu źle to zinterpretował, aby było absolutnie jasne: jeśli masz /lib/arm-linux-gnueabihf, twój system jest bardzo trudny.
złotowłosa
15

Przyjęta odpowiedź jest poprawna, ale naprawdę prostą metodą jest:

dpkg --print-architecture

Jeśli twój system używa architektury typu hard float, zobaczysz:

armhf

ARM H ard F loat. :-)

Chris
źródło