Przypisano wiele adresów IP

12

My Raspberry Pi B + działa Raspbian (Linux wersja 3.18.11+) zaktualizowany itp.

Jest podłączony do sieci przez Ethernet. Chcę statycznego adresu IP i przypisałem mu jeden w / etc / network / interfaces (pokazano poniżej). Jednak przy każdym uruchomieniu wymaga adresu przez DHCP i ma przypisany jeden! Zarówno statyczny, jak i dynamiczny adres działają w celu uzyskania dostępu do maszyny w sieci.

Gdzie mogę zatrzymać żądanie i przypisanie adresu DHCP?

/ etc / network / interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.7
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

auto wlan1
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

adres IP pokaż et0

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
link/ether b8:27:eb:44:bb:23 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.7/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
  valid_lft forever preferred_lft forever
inet 192.168.1.55/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary eth0
  valid_lft forever preferred_lft forever

ifconfig

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:44:bb:23 
     inet addr:192.168.1.7 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:11484 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
     TX packets:10212 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:4178807 (3.9 MiB) TX bytes:4019638 (3.8 MiB)

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

wpa_supplicant.conf

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
t0vana
źródło
Czy możesz nam powiedzieć, jaki jest wynik działania ifconfig?
dhruvvyas90
dodano powyżej ifconfig
t0vana
Mój błąd. Miałem na myśli „ifconfig -a”. Czy możesz zmodyfikować swój dziennik powyżej?
dhruvvyas90
Dane wyjściowe z flagą -a są identyczne jak powyżej.
t0vana,
Jaka jest zawartość pliku wpa_supplicant.conf?
Tyson

Odpowiedzi:

8

Miałem ten sam problem.

Zakładam, że używasz kompilacji Rasbian 2015-05-05. W tej wersji statyczny adres IP jest ustawiony na /etc/dhcpcd.conf.

Powinieneś:

 1. Przywróć zmiany z /etc/network/interfacespowrotem do domyślnych
 2. Wprowadź informacje /etc/dhcpcd.confo adresie IP do swojego, aby skonfigurować statyczny adres IP, zastępując to, do czego służy twój interfejswlan0
 3. Restart

-

# what I did
# this goes in /etc/dchpcd.conf for static ip assignment 
interface wlan0
 static ip_address=10.3.2.8/24
 static routers=10.3.2.1
 static domain_name_servers=8.8.8.8

przed

$ ip addr
.... <snip>
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
  link/ether e8:4e:06:xx:xx:xx brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 10.3.2.8/24 brd 10.3.2.255 scope global wlan0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet 10.3.2.101/24 brd 10.3.2.255 scope global secondary wlan0
    valid_lft forever preferred_lft forever

po

$ ip addr
.... <snip>
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
  link/ether e8:4e:06:xx:xx:xx brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 10.3.2.8/24 brd 10.3.2.255 scope global wlan0
    valid_lft forever preferred_lft forever

Na tych linkach znalazłem swoją odpowiedź:

Bhav
źródło
Dziękuję, sukces! Musiałem pamiętać o ustawieniu eth0 na nowy domyślny manualzamiast starego domyślnego dhcpna/etc/network/interfaces
t0vana
1

Patrząc na dokumentację konfiguracji sieci Debian i inną dokumentację online , rozumiem, że allow-hotplugjest to konieczne tylko w przypadku wymiennych kart sieciowych lub jeśli używasz protokołu dhcp na karcie, która może nie być obecna podczas rozruchu, aby uniknąć długich limitów czasu dhcp. Spróbuj usunąć allow-hotplug eth0linię, jeśli używasz konfiguracji statycznej.

Próbowałem replikować problem z kilkoma odmianami, ale uzyskałem tylko jeden adres IP, jak w przypadku programu ip addr. Czy przypadkiem masz coś w różnych /etc/network/if-*katalogach?

Bobstro
źródło
if-down.d: openvpn resolvconf upstart wpasupplicant if-post-down.d: avahi-daemon wireless-tools wpasupplicant if-pre-up.d: wireless-tools wpasupplicant if-up.d: 000resolvconf avahi-demon mountnfs openssh- serwer openvpn upstart wpasupplicant
t0vana
komentując allow-hotplug eth0 linii nie ma żadnego efektu
t0vana
1

Inną rzeczą, którą możesz zrobić, aby uzyskać statyczny adres IP (bez tego wszystkiego), jest najpierw znaleźć adres MAC, wpisując:

ifconfig eth0

i szukam HWaddr (a po tym jest twój adres mac). Następnie przejdź do strony administratora routera i przejdź do rezerwacji DHPC lub IP (na moim routerze było to w konfiguracji LAN). Następnie dodaj adres MAC i wybierz oraz IP. Nie musisz dodawać adresu MAC, ponieważ większość routerów ma opcję wybrania adresu IP (nazwa będzie nazwą, którą ustawisz w nazwie hosta raspi-config).

Wola: 3

zadawać pytania

Panda
źródło
Umieszczam polecenie ifconfig eth0 dla innych użytkowników (wiem, że wiesz)
Panda
To świetne (dookoła) rozwiązanie tego problemu: dodanie adresu MAC do rezerwacji DHCP routera. Jednak to nie zadziała w przypadku tej konfiguracji ...
t0vana
Tak, przepraszam, po prostu wstawiłem to na wypadek, gdybyś o tym nie pomyślał;)
Panda
0

Miałem ten sam problem. Miałem skonfigurowany x.x.x.250w/etc/network/interfaces i był już x.x.x.20tak dobrze, mimo, że nie istnieje w dowolnym miejscu.

Korzystam z sieci Ethernet, a ponieważ nie potrzebuję protokołu dhcp, wyłączyłem dhcpcdusługę w następujący sposób:

sudo systemctl stop dhcpcd
sudo systemctl disable dhcpcd
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart networking

(Pamiętaj, że jeśli robisz to przez SSH tak jak ja, to ostatnie polecenie prawdopodobnie zawiesi twoje SSH. Tak więc ~.Enter aby uzyskać działający lokalny wiersz polecenia, a następnie ponownie ssh).

Wydaje się, że to zadziałało dla mnie.

artfulrobot
źródło
Pakiet dhcp może zostać prawdopodobnie również wyczyszczony, jeśli nie zamierzasz wstawiać statycznego adresu IP/etc/dhcpcd.conf
FlippingBinary
miałem ten sam problem. ale nie chciał usunąć usługi dhcpcd. więc zamknąłem raspi, wyciągnąłem kabel zasilający i uruchomiłem go ponownie. poprzednio dynamicznie przypisywane IP ostatecznie zniknęło.
lsblsb,
-1

Oto rozwiązanie konfiguracji wielu interfejsów: Wiele adresów IP w jednym interfejsie .

sinusx
źródło
1
Czy możesz edytować swoją odpowiedź, aby podsumować zawartość linku, w przypadku jego śmierci w przyszłości. Dzięki.
Greenonline,