Aplikacje Qt nie działają z powodu libEGL

10

Zajmuję się tworzeniem (prostych) aplikacji GUI dla RPi2 w Qt5. Konfiguracja: Opracowanie kodu odbywa się na laptopie z systemem Windows za pomocą Netbeans + Qt Designer i zdalnie zbudowane na RPi z Raspbian Jessie z narzędziami, które są z nim dostarczane (g ++ 4.9.2, Qt 5.3.2, pakiet qt5-default), jak opisane tutaj . Ta konfiguracja ogólnie działa dobrze.

Jednak nawet minimalny przykład nie działa, chociaż buduje się dobrze. Nie uruchamia się i libEGL warning: DRI2: failed to authenticatepojawia się, jeśli aplikacja została uruchomiona z terminala.

Nie można uruchomić Qt na RPi? W przeciwnym razie pomóż mi rozwiązać ten problem.

EDYCJA 1: Oto, co mam po wykonaniu findpolecenia takiego jak Aleksiej Vesnin, zasugerował:

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libEGL.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libEGL.so.1
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libEGL.so.1.0.0
/usr/lib/chromium-browser/libs/libEGL.so
/usr/lib/chromium-browser/libs/libEGL.so.TOC
/opt/vc/lib/libEGL.so
/opt/vc/lib/libEGL_static.a


/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so.2
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so.2.0.0
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so
/usr/lib/chromium-browser/libs/libGLESv2.so
/usr/lib/chromium-browser/libs/libGLESv2.so.TOC
/opt/vc/lib/libGLESv2_static.a
/opt/vc/lib/libGLESv2.so

EDYCJA 2: Lista z dodatkowymi informacjami:

-rw-r--r-- 1 pi pi 171312 Nov 11 14:20 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libEGL.so.1.0.0
-rwxr-xr-x 1 root root 107880 Nov 2 22:27 /usr/lib/chromium-browser/libs/libEGL.so
-rw-r--r-- 1 root root 14189 Nov 2 22:27 /usr/lib/chromium-browser/libs/libEGL.so.TOC
-rw-r--r-- 1 root root 202072 Dec 19 21:01 /opt/vc/lib/libEGL.so
-rw-r--r-- 1 root root 245356 Dec 19 21:19 /opt/vc/lib/libEGL_static.a-rw-r--r-- 1 pi pi 29996 Jan 12 2016 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so.2.0.0
-rwxr-xr-x 1 root root 2632816 Nov 2 22:27 /usr/lib/chromium-browser/libs/libGLESv2.so
-rw-r--r-- 1 root root 29617 Nov 2 22:27 /usr/lib/chromium-browser/libs/libGLESv2.so.TOC
-rw-r--r-- 1 root root 100008 Dec 19 21:19 /opt/vc/lib/libGLESv2_static.a
-rw-r--r-- 1 root root 105768 Nov 25 17:35 /opt/vc/lib/libGLESv2.so

EDYCJA 3:

linux-vdso.so.1 (0x7ecef000)
  /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libarmmem.so (0x76f53000)
  libQt5Widgets.so.5 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5Widgets.so.5 (0x76a25000)
  libQt5Gui.so.5 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5Gui.so.5 (0x76655000)
  libQt5Core.so.5 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5Core.so.5 (0x761d0000)
  libGLESv2.so => /opt/vc/lib/libGLESv2.so (0x761ab000)
  libpthread.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread.so.0 (0x76183000)
  libstdc++.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6 (0x760a6000)
  libm.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6 (0x7602b000)
  libgcc_s.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so.1 (0x75ffe000)
  libc.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 (0x75ebd000)
  libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgobject-2.0.so.0 (0x75e63000)
  libglib-2.0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libglib-2.0.so.0 (0x75d5f000)
  libX11.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libX11.so.6 (0x75c49000)
  libGLESv2.so.2 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so.2 (0x75c31000)
  /lib/ld-linux-armhf.so.3 (0x54b67000)
  libpng12.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpng12.so.0 (0x75c01000)
  libharfbuzz.so.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libharfbuzz.so.0 (0x75ba5000)
  libz.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libz.so.1 (0x75b7d000)
  libicui18n.so.52 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libicui18n.so.52 (0x759bd000)
  libicuuc.so.52 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libicuuc.so.52 (0x75874000)
  libdl.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl.so.2 (0x75861000)
  librt.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/librt.so.1 (0x7584a000)
  libEGL.so => /opt/vc/lib/libEGL.so (0x75810000)
  libbcm_host.so => /opt/vc/lib/libbcm_host.so (0x757ea000)
  libvchiq_arm.so => /opt/vc/lib/libvchiq_arm.so (0x757d4000)
  libvcos.so => /opt/vc/lib/libvcos.so (0x757ba000)
  libffi.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libffi.so.6 (0x757aa000)
  libpcre.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpcre.so.3 (0x75736000)
  libxcb.so.1 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libxcb.so.1 (0x75717000)
  libdrm.so.2 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libdrm.so.2 (0x756fa000)
  libglapi.so.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libglapi.so.0 (0x756c1000)
  libfreetype.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libfreetype.so.6 (0x75629000)
  libgraphite2.so.3 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgraphite2.so.3 (0x755fb000)
  libicudata.so.52 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libicudata.so.52 (0x73f7e000)
  libXau.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libXau.so.6 (0x73f73000)
  libXdmcp.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libXdmcp.so.6 (0x73f67000)
Andrey Pro
źródło
Czy próbujesz uruchomić aplikację zdalnie?
Złotowłosa
nie, uruchamiam go z RPi
Andrey Pro
@goldilocks w przypadku zdalnego uruchamiania komunikatów o błędach byłoby inaczej
Alexey Vesnin

Odpowiedzi:

7

Jest to zwykły problem z Linuksem i Unixem, nie związany z Pi. Oto problem: twoje biblioteki muszą być dowiązane symbolicznie. Zrób sudo -si zrootuj się na taką operację. I rozwiążmy to!

Najpierw znajdź je w ten sposób:

# find / -name libEGL* -type f
# find / -name libGLESv2* -type f

i zrób to, łącząc się z pełnymi ścieżkami do plików takich jak to:

# ln -fs /path/to/lib/libEGL.so /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libEGL.so
# ln -fs /path/to/lib/libEGL.so /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libEGL.so.1
# ln -fs /path/to/lib/libGLESv2.so /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so
# ln -fs /path/to/lib/libGLESv2.so /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so.2

i poinformuj system operacyjny o tym, co zrobiłeś, i weź to pod uwagę w następujący sposób:

# ldconfig

/path/to/libCzęść należy wymienić z pełną ścieżką, która findpolecenia pokaże. A jeśli działa z nieuprzywilejowanego użytkownika - upewnij się, że jest w videogrupie - czasami ta stara część ustawień uprawnień się unosi. Jak sprawdzić:

# getent group video | cut -d: -f3

jeśli nic nie daje - to nie jest tak, ale jeśli podaje liczbę, wpisz w groupspoleceniu swoją nazwę użytkownika - przykład dla użytkownika pi:

# groups pi

jeśli nie pokazuje videogrupy - dodaj ją jako grupę uzupełniającą , a nie jako główną, jak poniżej:

# usermod -a -G video pi

to doda użytkownika pido grupy videobez rozbijania rzeczy

AKTUALIZACJA: dodatkowe polecenie sprawdzające, aby dowiedzieć się, jakie są znalezione pliki:

# find / -name libEGL* -type f -exec ls -la {} \;
# find / -name libGLESv2* -type f -exec ls -la {} \;

AKTUALIZACJA # 2: Spróbuj to zrobić z poziomu roota:

# ln -fs /opt/vc/lib/libEGL.so /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libEGL.so
# ln -fs /opt/vc/lib/libGLESv2.so /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so
# ldconfig

AKTUALIZACJA # 3: budowanie Qt5 z poprawkami błędów ze źródła.

 • przejdź tutaj , zainstaluj zależności za pośrednictwem apt-get (pakiety -dev)
 • jak root apt-get build-dep qt5-default
 • jak root apt-get install libxcb-xinerama0-dev flex bison gperf libicu-dev libxslt-dev ruby libssl-dev libxcursor-dev libxcomposite-dev libxdamage-dev libxrandr-dev libdbus-1-dev libfontconfig1-dev libcap-dev libxtst-dev libpulse-dev libudev-dev libpci-dev libnss3-dev libasound2-dev libxss-dev libegl1-mesa-dev gperf bison libasound2-dev libgstreamer0.10-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev, potemapt-get install '^libxcb.*-dev' libx11-xcb-dev libglu1-mesa-dev libxrender-dev libxi-dev

po tym zrób to:

 # git clone https://code.qt.io/qt/qt5.git
 # cd qt5
 # git submodule update --init

po uzyskaniu linku ./configure --helpdo Twojej sprawy i będziemy kontynuować

KOŃCOWA AKTUALIZACJA: kompilacja kodu źródłowego załatwiła sprawę, problem polegał na tym, że pakiet był przestarzały. Ciąg konfiguracji:

 # mkdir qt-build
 # cd qt-build
 # ../configure -opensource -static -confirm-license -release -nomake examples -openssl-runtime -prefix /usr

Kompilacja Raspberry Pi zajęła około 40 godzin i ponad 6 GB przestrzeni dyskowej. Problem rozwiązany

Alexey Vesnin
źródło
Komentarze nie są przeznaczone do rozszerzonej dyskusji; ta rozmowa została przeniesiona do czatu .
Steve Robillard
1
a dokładniej około 46 godzin
Andrey Pro
ale zwycięstwo jest nasze, w końcu!
Alexey Vesnin
1
Chcę to zagłosować - ale po 2 latach nie ma usprawiedliwienia dla opiekunów pakietów, aby nadal tego nie naprawiali :(
UKMonkey
@UKMonkey nie tylko ta sprawa zmusiła mnie do stworzenia dystrybucji Linuksa według własnego
gustu
0

W moim przypadku to rozwiązało problem

sudo ln -s /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so
Noufal
źródło