Pytania oznaczone «active-directory»

Active Directory (AD) to rozproszona usługa katalogowa stworzona przez firmę Microsoft. Przechowuje wszystkie informacje i ustawienia dotyczące wdrożenia w centralnej bazie danych. AD umożliwia administratorom przypisywanie polityk, wdrażanie i aktualizowanie oprogramowania. Sieci AD mogą się różnić od małej instalacji z kilkoma komputerami, użytkownikami i drukarkami do dziesiątek tysięcy użytkowników, wielu różnych domen sieciowych i dużych farm serwerów obejmujących wiele lokalizacji geograficznych.

161
Konfiguracja proxy Gradle

Aby skorzystać z integracji Gradle / Artifactory dla Jenkins, potrzebuję dostępu do sieci Web z Gradle przez serwer proxy. Aby zmniejszyć możliwe przyczyny problemów, ręcznie dodaję wtyczkę Artifactory do pliku build.gradle i uruchamiam ją z wiersza poleceń: apply { apply from:...